از نجف تا کربلا هر لحظه می آید ندا

بر سر دوشش چه مصحف جا گرفتی صبح و شام

جان تو جان حسینم ای زمین کربلا

هیچ می دانی که کیست این کشته تیغ جفا

این حسین (ع) است آنکه باشد جد او خیر الوری

کرده او در راه امت جان شیرین را فدا

جان تو جان حسینم ای زمین کربلا

این گل نشکفته ی گلزار ختم الانبیاست

لنگر ارض و سما و زینت عرش علاست

ذره ای از خاک قبرش دردمندان را دواست

جان تو جان حسینم ای زمین کربلا

گوشوار عرش رب العالمین است این حسین (ع)

پور حیدر شافع یوم الیقین است این حسین (ع)

جان تو جان حسینم ای زمین کربلا ........

/ 0 نظر / 22 بازدید