احادیث درباره خداشناسى(2)رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):

اءفضل الاعمال العلم بالله ان العلم ینفعک معه قلیل العمل و کثیره و ان الجهل لاینفعک معه قلیل العمل و لا کثیره ؛(2)

بهترین اعمال ، خداشناسى است ، زیرا با وجود علم و معرفت ، علم ، کم یا زیاد تو را سود مى بخشد اما با وجود نادانى (نسبت به خدا) عمل ، نه اندکش تو را سود مى بخشد و نه بسیارش .

(3)امام على (علیه السلام):

ولو ضربت فى مذاهب فکرک لتبلغ غایاته ما دلتک الدلالة الا على اءن فاطر النملة هو فاطر النخلة لدقیق تفصیل کل شى ء و غامض اختلاف کل حى و ما الجلیل و اللطیف و الثقیل و الخفیف و القوى و الضعیف فى خلقه الا سواء؛(3)

اگر راههاى اندیشه ات را در نوردى تا به پایانه هاى آن رسى ، هیچ دلیلى تو را جز به این رهنمون نشود که آفریننده مورچه همان آفریننده درخت خرما است و این به سبب دقت و ظرافتى است که جداسازى هر چیزى از چیز دیگر و پیچیدگى و تنوعى است که در هر موجود زنده اى به کار رفته است موجودات بزرگ و کوچک ، سنگین و سبک و نیرومند و ناتوان ، همگى در آفرینش براى خداوند یکسانند.

(4)امام رضا (علیه السلام):

انما قلت اللطیف ، للخلق اللطیف و لعلمه بالشى ء اللطیف اءلاترى الى اءثر صنعه فى النبات اللطیف و غیر اللطیف و فى الخلق اللطیف من
اءجسام الحیوان من الجرجس والبعوض و ما هو اءصغر منهما مما لایکاد تستبینه العیون بل لایکاد یستبان لصغره الذکر من الانثى والمولود من القدیم فلما راءینا صغر ذلک فى لطفه ... علمنا اءن خالق هذا الخلق لطیف ؛
(4)

گفتم لطیف است ، چون هم موجودات لطیف آفریده و هم به چیزهاى ظریف و ریز آگاهى دارد. آیا نشانه آفرینش او را در گیاهان ظریف و غیر ظریف و در پیکرهاى ظریف و ریز جاندارانى چون کک و پشه و کوچکتر از اینها را نمى بینى که تقریبا به چشم دیده نمى شوند و از بس ریزند و نر و ماده آنها و نوزاد و کهن زادشان از یکدیگر تشخیص داده نمى شوند. پس چون ریزى و ظرافت این چیزها را دیدیم ... پى بردیم که آفریننده این
موجودات نیز لطیف است .

(5)رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):

ان الله خلق یوم خلق السماوات و الارض مائة رحمة کل رحمة طباق ما بین السماء والارض فجعل منها فى الارض رحمة فبها تعطف الوالدة على
ولدها و الوحش و الطیر بعضها على بعض و اءخر تسعا و تسعین فاذا کان یوم القیامة اءکملها بهذه الرحمة ؛
(5)

خداوند روزى که آسمان و زمین را آفرید، صد رحمت بیافرید که هر یک از آنها میان زمین و آسمان را پر مى کند و یکى را در زمین قرار داد تا به وسیله آن مادر به فرزند محبت مى کند و حیونات وحشى و پرندگان به یکدیگر ماءنوسند و نودونه رحمت را نگه داشته و همین که روز قیامت شود این یک رحمت را نیز بر آنها مى افزاید.

(6)امام صادق (علیه السلام):

و قد ساءله ابن اءبى العوجاء: ولم احتجب عنهم و اءرسل الیهم الرسل ؟ ویلک و کیف احتجب عنک من اءراک قدرته فى نفسک ؟ نشاءک ولم تکن و کبرک بعد صغرک و قواک بعد صعفک ... وما زال یعد على قدرته التى هى فى نفسى التى لا ادفعها حتى ظننت اءنه سیظهر فیما بینى و بینه ؛(6)

در پاسخ ابن ابى العوجاء که پرسید: چرا خداوند خود را از مردم در پرده داشت و آن گاه پیامبران را سویشان فرستاد؟ فرمود: واى بر تو کسى که قدرتش را در وجود تو نشان داده چگونه خود را از تو پوشیده داشته است ؟ تو را که نبودى پدید آورد، کوچک بودى بزرگت کرد، ناتوان بودى توانایت گردانید... حضرت پیوسته مظاهر قدرت خدا را که در وجود من است و نمى توانم منکرشان شوم برایم برشمرد تا جایى که خیال کردم خداوند
بزودى میان من و او ظاهر خواهد شد.

(7)امام على (علیه السلام):

و لا یعزب عنه عدد قطر الماء و لا نجوم السماء و لا سوا فى الریح فى الهواء و لا دبیب النمل على الصفا و لا مقیل الذر فى اللیلة الظلماء یعلم مساقط الاءوراق و خفى طرف الاءحداق ؛(7)

شما قطره هاى آبها و ستارگان آسمان و ذرات گردوغبار پراکنده در هوا و حرکت مورچه برسنگ و خوابگاه مورچگان در شب تاریک بر او پوشیده نیست و محل ریزش برگها و بر هم خوردن پلکها را مى داند.

(8)امام على (علیه السلام):

... عالم السر من ضمائر المضمرین و نجوى المتخافتین و خواطر رجم الظنون و عقد عزیمات الیقین ...؛(8)

خدا داناست به هر رازى که مردم به دل داشته اند، و به نجواى آهسته رازگویان و به هر گمان که در خاطرى نهفته است و به هر تصمیمى که از روى یقین گرفته شود.

(9)امام على (علیه السلام):

اءعلم الناس بالله اءکثرهم له مساءلة ؛(9)

خداشناس ترین مردم پر درخواست ترین آنها از خداست .

(10)امام على (علیه السلام):

ینبغى لمن عرف الله سبحانه اءن لا یخلو قلبه من رجائه و خوفه ؛
(10)

کسى که خداى سبحان را مى شناسد، شایسته است دلش از بیم و امید به او خالى نباشد.

 

منابع:

1- کنزالعمال 13/151/36472.

2-  کنزالعمال 10/143/28731.

3-  نهج البلاغه خطبه 63.

4- التوحید ص 63.

5-  نهج الفصاحه ج 781.

6- التوحید ص 127.

7- نهج البلاغه خطبه 178.

8- نهج البلاغه خطبه 91.

9- غررالحکم 2/451/3260.

10- غررالحکم 6/441/10926.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید