شبهه وهابیت!! پیش نماز امام و رهبر جامعه است!


شگفت اینجاست که در اینجا عدم امامت علی(ع) را در نماز جماعت دلیل بر عدم خلاف و ولایت او می گیرد، ولی باید به خاطر بسپارد که اگر چنین ولایتی دلیل بر خلافت است، امیر مومنان بالاتر از این را در غزوه تبوک بر عهده گرفت؛ زیرا پیامبر(ص) در مدینه چهار ماه تمام، وظایف پیامبری را ، که یکی از آنها امامت نماز بود، بر عهده وی نهاد و به او گفت:
«انت منی بمنزله هارون من موسی»

شگفتا اشخاص متعددی در غیاب پیامبر(ص) امامت در نماز را به عهده گرفتند که بیشترین مورد آن از «ابن ام مکتوم» بوده است ولی هرگز احدی عمل او را دلیل بر شایستگی او برای امامت ندانسته است.

در پایان یادآور می شویم که هرگز دلیلی بر عدم امامت جماعت حضرت علی(ع) در دوران بیماری پیامبر وجود ندارد.

منبع: پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان،ص۱۰۳

/ 0 نظر / 7 بازدید