زنان و فرزندان معاویه لعنت الله علیه

1 ـ عبد الرحمن که از او فرزندى متولد نشد.

2 ـ عبد الله ـ ابو یقظان مى‏گوید که براى عبد الله دخترى بنام عاتکه بوده است.

3 ـ هند ـ او ابتداء زن عبد الله بن عامر شد و بعد از او به عقد عثمان بن عنبسه درآمد و در خانه عثمان بود که از دنیا رفت.

ما دراین سه زنى بنام فاخته بنت قرظه بوده است.

4 ـ رملة که مادرش کنود بنت قرظه مى‏باشد ـ او زن عمرو بن عثمان بن عفان شد.

5 ـ صفیه که مادرش ام ولد بوده است ـ او زن محمد بن زیاد بن ابى سفیان شد.

6 ـ یزید که بعدها به خلافت رسید.

7 ـ امة الشارق که درخردسالى از دنیا رفت ـ مادر یزید و امة الشارق میسون بنت بجدل بوده است.

پى‏نوشت‏ها:

1 ـ جزء چهارم ص 315 تا 317 از دار الیقظة العربى ـ دمشق ـ به تحقیق محمود الفردوس.

/ 0 نظر / 137 بازدید