گریه فاطمه(س) در حضور پدر هنگام مرگ خواهر

«مسند ابن حنبل» جلد 1 صفحه 718 و «سنن کبری» جلد 4 صفحه 70 و «مسند ابی  داود» صفحه 351 و «طبقات کبری» جلد 8 صفحه 27 و چند کتاب دیگر دارد در  مراسم تدفین رقیه دختر رسول خدا(ص)، حضرت زهرا(س) کنار رسول خدا(ص) که در  نزدیکی قبر نشسته بود می‌نشیند و گریه می‌کند و پیامبر(ص) اشک‌هایش را پاک  می‌کند، در همین مراسم طبق نقل اهل سنت که آدرس‌هایش را دادم، خلیفه دوم  زن‌هایی را که گریه می‌کردند با شلاق می‌زد، پیامبر(ص) وی را نهی می‌کنند و  می‌فرمایند: «دعهن یبکین» رهایشان کن بگذار گریه کنند!

و آخرین بار هم برای دفاع از ولایت و امامت که جز اصول دینش بود به میدان  می‌آید و در راه دفاع از ولایت با خود نگفت یتیمی این بچه‌ها زود است، در  دفاع از ولایت با خود نگفت علی طاقت دیدن کتک خوردن زهرا را ندارد، در دفاع  از ولایت با خود نگفت این سینه طاقت فشار در و دیوار را ندارد، در دفاع از  ولایت با خود نگفت محسنم کشته خواهد شد ... و جانانه از ولایت و امامت  امیرالمؤمنین(ع) دفاع کرد.

پس می‌بینیم که ایشان در همه صحنه‌های مهم شرکت داشته و باید اذعان کرد  که حجاب محدودیت نیست، بلکه عزت و افتخار و حفظ و ... برای بانوان محسوب  می‌شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید