حدیث چهاردهم- ثقلین4

 

در المنثور فی تفسیر القرآن بالماثور جلد دو ص 60 چاپ مصر سال 1314 هجری از مسند احمد بن زید بن ثابت است که گفت:

فرمود رسول اکرم من شما را ترک می کنم و 2 جانشین در بین شما می گذارم کتاب الله و عترت و اهل بیت من اینها از من مفارقت نمی کنند تا در کنار حوض کوثر به من رسند.

حدیث مذکور را عده ای در کتابهای خود ذکر کرده اند : در کنزالعمال ج 1 ص 44 لعلی المتقی الحنفی و ابواسحق احمد بن ابراهیم التغلبی در تفسیر سوره آل عمران در آیه (و اعتصموا بحبل اله جمیعاً ولا تفرقو) هم چنین عده ای دیگر و در این حدیث تصریح شده است که خلفاء بعداز پیغمبر عترت او هستند و آنان علی بن ابیطالب و دو فرزندش حسن و حسین و فرزندان آنان صلوات اله اجمعین هستند.

/ 0 نظر / 13 بازدید