پرده برداری از بهشت و جهنم

عده ای از اصحاب امام علی (ع) به او گفتند : وصی حضرت موسی و عیسی (ع) دلایل معجزات و نشانه هائی را به مردم نشان می دادند. شما نیز اگر معجزاتی به ما نشان دهید قلبهای ما مطمئن می شود . اما علی (ع) فرمود: شما تحمل علوم، دلایل و نشانه ها را ندارید. اما مردم اصرار کردند. سرانجام امام (ع) آنها را بسوی قبرستان حرکت داد تا به یک سرزمین خشک و نمکزاری رسیدند. آنگاه آهسته دعا کرد و گفت : پرده ات را کنار زن. ناگهان باغها و نهرها در یک سو و آتش در سوی دیگر جهنم نمایان گشت. عده ای گفتند : سحر، سحر. عده ای معجزه ای حضرت را پذیرفتند و گفتند : پیامبر (ص) فرمود: قبر باغی از باغهای بهشت یا حفره ای از گودیهای جهنم است.

بحار الانوار ، ج ۴۱، ص ۲۴۸.

/ 0 نظر / 9 بازدید