احادیث درباره اقتصاد از امامن علیه سلام

حقیقت این است که مال، مال خداوند است و آن را به امانت نزد شخص متمکن سپرده است و به امانت داران اجازه داده است که از مال خداوند در راه تأمین غذا و لباس و انتخاب همسر  و تهیه ی مرکب خود به قدر معتدل و درخور شأن خویش استفاده کنند و مازاد امانت خدا را به مسلمانان مستمند و از کار افتاده برگرداند و بدینوسیله پراکندگی آنان را جمع کنند. اگر کسی در مال خداوند اینچنین مشروع و معتدل تصرف نماید آنچه را که بهره برداری کرده بر وی حلال است. و اگر جز این عمل کند و بیش از اندازه در آن تصرف نماید ناروا و حرام است سپس فرمودند: اسراف نکنید که خداوند دوستدار مسرفین نیست.

منبع: سفینه،((صرف))،ص615

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) از مقابل دکان قصابی عبور می کرد، مرد قصاب که گوشت فربهی داشت به حضرت عرض کرد: از این گوشت پروار بخرید فرمودند: فعلا پول ندارم. قصاب گفت: نسیه می دهم و برای دریافت قیمت آن صبر می کنم. امام (علیه السّلام) فرمودند: به جای صبر تو، من از خوردن گوشت صبر می نمایم.

منبع: لئالی الاخبار،ص127

3- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: نسبت به مصارف مالی درباره ی خود و عائله ی خودت، معتدل و میانه رو باش.

منبع: مستدرک، ج2 ص 423

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) ضمن وصایای خود به حضرت مجتبی (علیه السّلام) فرموده اند: فرزند عزیز در شئون زندگی و امور عبادی میانه رو باش و از افراط بپرهیز. روشی را انتخاب کن که در حدود توان و طاقت تو باشد و بتوانی همیشه آن را انجام دهی.

منبع: سفینه البحار2، ((قصد))،ص431

افزایش در تولید

5- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: مسلمانی که درختی غرس یا زراعتی سبز نماید مردم و طیور و پرندگان از آن بخورند اجر صدقه دارد.

منبع: مستدرک،ج2،ص501

6- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: بهترین کارها زراعت است که نفعش عاید عموم می شود و از حصول آن نیکوکاران و بدکاران ارتزاق می کنند.

منبع: بحار23،ص 20

 

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: گنج های الهی در زمین نهفته است و هیچ کاری نزد خداوند محبوبتر از زراعت نیست. تمام پیامبران خدا کشاورز بودند جز ادریس که کارش دوزندگی بود.

منبع: وسائل4،ص103

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که آب و خاک یعنی نیروی طبیعی در اختیار دارد و نیروی انسانی خود را برای بهره برداری بکار نمی بندد و با فقر و گدایی می گذراند نفرین و لعنت بر او باد.

منبع: بحار ج23،ص19

تشویق به کار

9- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: همه ی شما کار کنید و کوشش نمایید ولی متوجه باشید که هر کس برای کاریکه آفریده شده لایقتر است و آن را به سهولت و آسانی انجام می دهد.

منبع: سفینه،یسر،ص732

10- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که در طلب روزی خانواده ی خود کار می کند و به سعی و کوشش تن می دهد مانند مجاهدی است که در میدان کارزار برای خدا جهاد می نماید.

منبع: کافی5،ص88

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که برای تأمین معاش عائله خود فعالیت می کند و از پی روزی می رود اجرش از مجاهد راه خدا بزرگتر است.

منبع: تحف العقول،ص445

12- ابی عمرو شیبانی می گوید: امام صادق (علیه السّلام) را دیدم که بیلی در دست و جامه ی خشنی در بر داشت، در محوطه ی شخصی خود کار می کرد و عرق از پشتش می ریخت. عرض کردم بیل را به من بدهید تا کار شما را انجام دهم. حضرت فرمودند: دوست دارم که مرد در راه بدست آوردن معاش آزار حرارت آفتاب را ببیند و رنج آن را تحمل نماید.

منبع: کافی 5،ص76

13- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: حق فرزند به پدرش این است که برای وی نام خوب انتخاب کند، در ادب و تربیتش بکوشد و او را به کار شایسته ای بگمارد.

منبع: بحار17،ص18

14- علی بن حمزه می گوید: حضرت اباالحسن (علیه السّلام) را دیدم که در زمین خود کار می کند و قدمهای مبارکش غرق عرق شده است عرض کردم مردان کار کجا هستند؟ که شما شخصا زحمت می کشید. در جواب فرمودند: کسانیکه از من و پدرم بهتر بودند کار می کردند. پرسیدم آنها کیستند. فرمودند: رسول خدا و امیرالمومنین و تمام پدرانم با دست خود کار می کردند. کار کردن، عمل انبیاء و مرسلین و مردان صالح و شایسته است.

منبع: محجة البیضاء3،ص147

15- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: اگر مردی برای خارکنی به بیابان برود، هیزم جمع کند، با دوش خود حمل نماید، آن را بفروشد، از قیمتش خویشتن را بی نیاز کند، و مازادش را صدقه بدهد، بهتر از آن است که از ثروتمندی درخواست کمک نماید، خواه مرد متمکن به او چیزی بدهد یا محرومش سازد.

منبع: مجموعه ی ورام، ج2،ص229

16- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: خواستن رزق مباح و گذران کردن از درآمد حلال وظیفه ی واجب هر مرد و زن مسلمان است.

منبع: بحار23،ص6

17- حضرت امام حسن عسگری (علیه السّلام) فرموده اند: گرچه خداوند در نظام حکیمانه ی آفرینش، ارزاق مردم را تضمین کرده است ولی مبادا اندیشه ی ضمانت خداوند رازق، مغرورتان سازد و شما را از انجام فریضه ی کار و کوشش باز دارد.

منبع: تحف العقول،ص489

18- معمولا رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چیزی را از بازار خریداری می کرد و شخصا به خانه می برد، کسی که همراه آن حضرت بود می گفت آن را به من بدهید تا بیاورم، می فرمودند: صاحب متاع شایسته تر است که متاع خود را حمل نماید.

منبع:محجة البیضاء4،ص33

19- راوی حدث می گوید: حضرت امام علی (علیه السّلام) را دیدم که یک درهم خرما خریداری کرد و خود شخصا آن را می برد. بعضی روی ارادت به رئیس مملکت گفتند اجازه دهید آن را برای شما بیاورم. در جواب فرمودند: کسی که عائله دارد به حمل متاع خود شایسته تر است.

منبع: مجموعه ی ورام1،ص23

20- زراره می گوید مردی به حضور امام صادق (علیه السّلام) آمد عرض کرد دست سالمی ندارم که با آن کار کنم، سرمایه ندارم تا با آن تجارت نمایم، مرد محروم و مستمندی هستم چه کنم؟ امام صادق (علیه السّلام) که میدید سر آن مرد سائل سالم است و می تواند طبق رسوم محلی با آن کار کند راضی نشد عزّ و شرفش با گدایی از مردم درهم بشکند. به وی فرمودند: با سرت بار بری کن و خود را از مردم مستغنی و بینیاز بدار.

منبع: محجة البیضاء3،ص143

احترام به کارگر

21- انس بن مالک گفت: موقعیکه رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از جنگ تبوک مراجعت می کرد سعد انصاری به استقبال آمد، حضرت با او مصافحه کرد و دست سعد را زبر و خشن دید. فرمودند: چه صدمه ای و آسیبی به دستت رسیده است؟ عرض کرد: یا رسول الله من با طناب و بیل کار می کنم و درآمدم را خرج معاش خانواده ام می نمایم. رسول اکرم دست او را بوسید و فرمودند این دستی است که اتش با آن تماس پیدا نمی کند.

منبع: اسدالغیة2،ص269

بیکاری و کم کاری

22- رسم پیغمبر اکرم این بود که وقتی با مردی برخورد می کرد که نیرو و قوتش مایه شگفتی آن حضرت می شد سوال می کرد آیا حرفه ای دارد و به کاری مشغول است؟ اگر جواب منفی بود می فرمودند: از چشم من افتاد

منبع: بحار23،ص6

23- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: رانده و مطرود درگاه الهی است کسی که بار زندگی خود را بر دوش دیگران بیفکند و از دسترنج مردم امرار معاش نماید.

منبع: تحف العقول،ص37

24- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: اگر تن دادن به شغل مایه ی زحمت و تعب است بیکاری دائم نیز باعث نادرستی و فساد است.

منبع: ارشاد مفید،ص141

25- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: حضرت موسی بن عمران در پیشگاه الهی عرض کرد: پروردگارا کدام یک از بندگانت نزد تو بیشتر مورد بغض و بدبینی است، فرمود: آنکه شبها چون مرداری در بستر خفته و روزها را به بطالت و تنبلی می گذارند.

منبع: سفینه 2،((نوم))،ص624

26- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مسامحه و سستی کلید شدائد و مصائب است.

منبع: المستطرف2،ص56

27- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حدیث کرده اند که دو بار فرمودند: لعن خداوند بر کسی باد که بار زندگی خویش را بر دوش دیگران افکنده است.

منبع: وسائل جلد5،ص123

28- علی بن العزیز می گوید امام صادق (علیه السّلام) به من فرمودند: عمر بن مسلم چه کرد؟ عرض کردم او عبادت خدا روی آورده و تجارت را ترک گفته است. حضرت از عمل او اظهار تأسف کرد و فرمودند: مگر نمی دانید که هر کس کار خود را در طلب معاش ترک نماید دعای مستجابی در پیشگاه الهی نخواهد داشت؟

منبع: لئالی الاخبار،ص133

توصیه به کارفرمایان

29- علی بن شغیب می گوید: به محضر حضرت رضا (علیه السّلام) شرفیاب شدم. به من فرمودند: چه کسی از تمام مردم، معاش بهتر و زندگی نیکوتری دارد؟ عرض کردم شما داناترید. فرمودند: کسی که دیگران در معاش او به خوبی معیشت نمایند و در پرتو زندگی او مرفه زندگی کنند.

منبع: تحف العقول،ص448

تلاش در کار

30- روزی رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) با اصحاب خود نشسته بود، جوان توانا و نیرومندی را دید که اول صبح به کار و کوشش مشغول شده است. کسانیکه در محضر آن حضرت بودند گفتند این جوان شایسته مدح و تمجید بود اگر جوانی و نیرومندی خود را در راه خدا به کار می انداخت. رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: این سخن را نگویید اگر این جوان برای معاش خود کار می کند که در زندگی محتاج دیگران نباشد و از مردم مستغنی گردد  او با این عمل در راه خدا قدم بر می دارد، همچنین اگر کار می کند به نفع والدین ضعیف با کودکان ناتوان که زندگی آنان را تأمین کند و از مردم بی نیازشان سازد بازهم به راه خدا می رود، ولی اگر کار می کند تا با درآمد خود به تهیدستان مباهات نماید و بر ثروت و دارایی خود بیفزاید او به راه شیطان رفته و از صراط حق منصرف شده است.

منبع: محجة البیضاء3،ص1401

31- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) فرموده اند: از مردم قطع امید کردن و از ثروتشان چشم پوشیدن و به درآمد کار خود قانع بودن برای مرد با ایمان مایه ی عزّ دینی و روح جوانمردی و شرف دنیوی است. چنین انسانی در نظر مردم بزرگ و بین فامیل خود محترم و در محیط خانواده اش دارای هیبت و عظمت خواهد بود، او در ضمیر خود و در نظر دیگران بی نیاز ترین تمام مردم است.

منبع: سفینه،غنی،ص327

32- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هر صاحب حرفه و صنعتی ناچار باید دارای سه خصلت باشد تا بتواند به وسیله ی آن تحصیل درآمد کند. اول آنکه در رشته ی علمی خویش مهارت داشته باشد، دیگر آنکه با درستکاری و امانت رفتار کند، سوم آنکه با کارفرمایان حسن برخورد داشته باشد و نسبت به آنان ابراز تمایل نماید.

منبع: بحار17،ص182

33- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: از افراط  در کار و تلاش بیش از حد بپرهیز و همچنین از سستی و مسامحه کاری اجتناب نما که این هر دو، کلید تمام بدیها و بدبختی ها است، زیرا افراد مسامحه کار انجام وظیفه نمی کنند و حق کار را آنطور که باید ادا نمی نمایند، و افراد زیاده رو، در مرز حق، توقف نمی نمایند و از حدود مصلحت تجاوز می کنند.

منبع: وسائل،کتاب تجارت،ج4،ص105

انتقاد از اقتصاد دیگران

34- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: به خدا قسم از فقر و تنگدستی بر شما نمی ترسم بلکه از آن می ترسم که ثروتمند شوید و دنیای شما گشایش یابد همانطور که پیش از شما کسانی تمکن یافتند، آنگاه مانند آنها به زیاده روی دچار شوید و سرانجام ثروت، شما را هلاک کند چنانکه آنان را تباه ساخت.

منبع: مجموعه ی ورام1،ص132

35- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: مردم همواره در خیر و خوبی به سر می برند تا موقعیکه با یکدیگر متفاوتند و اگر یکسان گشتند هلاک خواهند شد.

منبع: بحار17،ص101

36- برادر حضرت امام کاظم (علیه السّلام) از آن حضرت پرسید: شخصی یک ماده ی غذایی را می خرد. آیا می تواند پیش از تحویل کالا آن را به دیگری بفروشد؟ امام فرمودند: اگر بخواهد باسود بفروشد، نمی تواند. اما اگر به همان قیمت بفروشد، اشکال ندارد.

منبع : وسائل الشیعه، ج13،ص389

37- حضرت امام رضا (علیه السّلام) در ضمن نامه ای به یکی از یارانش علت حرام بودن ربا را چنین شرح می دهند : خدای عزوجل ربا را از آن جهت ممنوع فرموده که مایه ی تباهی و هدر رفتن دارایی اشخاص است. چون وقتی یک نفر یک درهم گرفت و دو درهم داد، از این دو درهم، یکی در برابر درهمی است که گرفته ولی درهم دوم به هدر رفته است؛ بنابراین حقّ کسی که قرض گرفته ، ضایع شده است.

منبع : وسائل الشیعه ، ج12، صص145 و 246

38- حضرت امام علی (علیه السّلام) در نامه ای به مالک اشتر که از جانب ایشان حاکم مصر شده بود، می نویسند: برنامه ی مالیات را به گونه ای رسیدگی کن که به صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودی و صلاح دیگران در صلاح مالیات و مالیات دهندگان است، و کار دیگران سامان نیابد مگر آن که کار مالیات دهندگان سامان پذیرد، چرا که همه ی مردم جیره خوار مالیات و مالیات دهندگان هستند. اما باید بیش از آن چه به جمع مالیات بیندیشی، در فکر آبادی زمین باشی، زیرا مالیات جز از طریق آبادی زمین به دست نیاید، و هر کس بدون آباد کردن زمین مالیات طلب کند، شهر ها را ویران و بندگان را هلاک سازد، و حکومتش جز اندک زمانی پایدار نماند.

منبع : نهج البلاغه ترجمه ی دکتر علی شیروانی ، نامه ی 53

39- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:دوست ندارم آسیابی را اجاره کنم و همان آسیاب را با قیمتی بیش تر به دیگری اجاره دهم، بی آنکه در این میان لااقل ضمانتی بر عهده گرفته یا در آن آسیاب کار تازه ای انجام داده و آن را مجهز تر کرده باشم.

منبع : وسائل الشیعه ج 13، ص 295

/ 0 نظر / 1348 بازدید