حدیث سوم - حکمت و دانش علی

گفت خبر دادند 2 نفر از اهل حله جمال الدین احمدبن طاووس حسینی و جلال الدین عبدالحمید بن فخار بن سعد بن فخارالموسوی و پیشوای عالم نجم الدین ابوالقاسم جعفربن الحسن بن یحیی بن سعید روایت از شمس الدین شیخ الشرف فخار بن الدورستی از پدرش از اباجعفر محمد بن علی بن الحسین بن باویه قمی گفت حدیث کرد علی ابن احمد بن عبدالله از پدرش از احمد بن خالد از غیاث بن ابراهیم از ثابت بن دینار از سعد بن طریف از سعید ابن جبیر از ابن عباس فرمود :

رسول الله به علی ابن ابی طالب یا علی من شهر حکمت و دانشم و تو درب آن شهر هستی هیچ کس نمی تواند وارد شهری شود مگر از درب آن دروغ می گوید کسی که خیال می کند مرا دوست دارد و با تو عداوت دارد زیرا تو از من هستی و من از توام گوشت تو از گوشت من است و خونت از خون من روح تو از روح من و تویی پیشوای امت و جانشین بعد از من خوشبخت کسی که اطاعت کند ترا و بدبخت کسی که نافرمانیت نماید سود برد کسی که ترا دوست دارد و زیان کند آنکه دشمنت دارد نجات یافت کسیکه با تو بود و هلاک شد کسیکه از ولایت تو دوری جست ائمه و پیشوایانی که از فرزند تو هستند مثلشان مانند کشتی نوح است هرکه در او و با او بود نجات یافت و هر که از آن تخلف کرد غرق شد مثل شما مثل ستارگان است اگر ستاره ای غائب شود ستاره ای دیگر هست تا روز قیامت .

 شیخ سلیمان القندوزی 130 حدیث از حموینی از سعید بن جبیر و از ابن عباس در همین زمینه در کتاب ینابیع الموده آورده است.

/ 1 نظر / 24 بازدید
mr-s

واقعیات همانند روز روشن و شفاف است اما چه کنیم که خفاشان عصر وجود خورشید را انکار میکنند . اینها همان هائی که هستند که به فرموده خداوند عزو جل کور و کر و گنگ هستند با تشکر