خصوصیات شیعه

 3.وقتی که میخواهند غذا بخورند بسم الله می گویند و من دیگر نمی توانم غذا بخورم و گرسنه می مانم.

4.بعد از خوردن غذا الحمدالله می گویند.

5.وقتی اسم تو می اید صلوات ختم میکنند و انقدر ثواب ان زیاد است که من فرار میکنم.

 6. وقتی میخواهند کاری انجام دهند ان شاءالله میگویند و من هم دیگر نمی توانم در کارهایشان مداخله کنم و انها را بر هم زنم.

7.انکه صدقه میدهند هم گناهاشان امرزیده میشود و هم هفتاد نوع بلا را از خود دور میکنند.

8.انان قران میخوانند و در خانه ای که قران خوانده می شود جایی برای من نمی ماند چون در ان خانه ملائکه رفت وامد دارند.

9.مرا لعنت می کنند و وقتی مرا لعنت می کنند یک زخم بر بدنم می افتد و تا زمانی که همان شخص را به گمراهی نکشانم خوب نمی شوم.

10.هنگامی که گناه می کنند سریع توبه می کنند و زحمات من را به هدر میدهند.

11.وقتی عطسه میکنند الحمدالله می گویند.

/ 0 نظر / 20 بازدید