سرچشمه نفاق و فتنه بین امت اسلام

 

 این را بدانید که بر من قرآن نازل شده و بهمراه آن همانندش سنت می باشد. آگاه باشید دور نیست مردی که شکمش سیرشده ، راحت بر جایگاه خود تکیه داده بگوید : تنها قرآن را دریابید و هر چه را که در آن حلال دیدید حلالش بدانید و آن چه را که حرام یافتید حرام و ناروایش بشمارید .

در سنن ترمذی حدیث مزبور چنین ادامه می یابد :

در حالی که بی گمان هرچه را که رسول خدا حرام کرده است مثل آن است که خدا حرام فرموده است .

در سنن ابن ماجه آخر کلام فوق چنین آمده است :

همانند حرام خدا است .

 در مسند احمد بن حنبل از مقدام بن معدی کرب روایت شده است که :

رسول خدا [صلی الله علیه و آله و سلم] در جنگ خیبر چیزهایی را حرام کرده سپس فرمود : دور نیست که بعضی از شما در مقام تکذیب من برآمده در حالی که راحت بر بالش خود تکیه داده است حدیث مرا بر او بخوانند و او بگوید : میان ما و شما کتاب خدا وجود دارد ، آنچه را که در آن حلال یافتیم روایش خواهیم داشت و هر چه را که حرام دیدیم حرامش خواهیم شمرد . آگاه باشید که آنچه را که پیغمبر خدا حرام کرده ، مثل آن است که خدا حرام فرموده است .

 در سنن ترمذی و ابن ماجه و مسند احمد و نیز ینن ابوداود از قول عبیدالله بن ابی رافع از پدرش آمده است که رسول خدا [صلی الله علیه و آله و سلم] فرمود :

آگاه باشید ، نبینم یکی از شما را ، خوش بر مسند خویش تکیه داده ، امری را که من به انجام آن دستور داده یا از آن نهی نموده ام بر او عرضه کنند و او بگوید : نمی دانم! من آنچه را که در کتاب خدا ببینم عمل می کنم!!

 جمله آخر حدیث بالا در مسند احمد چنین آمده است :

من این را در کتاب خدا ندیده ام!!

 در سنن ابو داود «کتاب خراج» از قول «عرباض بن ساریه» آمده است که گفت :

ما با پیغمبر وارد خیبر شدیم در حالی که چند نفر از اصحاب ، رسول خدا را همراهی می کردند . رئیس خیبریان که مردی سخت خشن و عصبانی به نظر می رسید قدم پیش گذاشت و گستاخانه به رسول خدا گفت :

ای محمد ! این درست است که حیوانات ما را بکشید و میوه های ما را بخورید و زنان ما را آزار برسانید ؟!

پیغمبر خدا [صلی الله علیه و آله و سلم] از این موضوع سخت خشمگین شدند ، پس رو به «عبدالرحمن بن عوف» کرده و فرمود :

بر اسبت سوار شو و در میان مردم فریاد برآور که بهشت جز به مومنان روا نباشد و بگو مردم برای ادای نماز جمع شوند . عرباض می گوید :

مردم از گوشه و کنار برای ادای نماز و شنیدن سخنان پیغمبر جمع شدند و با رسول خدا نماز گزاردند . سپس پیغمبر خدا برخاست و چنین فرمود : آیا بعضی از شما ، درحالی که راحت بر بالش خود تکیه داده است می پندارد که خداوند چیزی را حرام نکرده است مگر آنچه را در قرآن است ؟ آگاه باشید که من شما را پند داده و به انجام اموری امر ، و از انجام کارهایی نهی کرده ام که همه آنها بمنزله قرآن است یا بیشتر از آن (اهمیت داشته و لازم الاجراست) ...

 در مسند احمد بن حنبل از قول ابو هریره آمده است که رسول خدا فرمود :

نبینم یکی از شما را که چون حدیث و سخن مرا بر او عرض نمایند ، او راحت بر جایگاه خود تکیه داده بگوید : در این امور از قرآن برایم بخوانید !!

 در مقدمه سنن دارمی از حسان بن ثابت انصاری روایت شده است که گفت :

همانطور که جبرئیل قرآن را بر پیغمبر نازل می کرد سنت را هم بر آن حضرت فرود می آورد. «کان جبریل ینزل علی رسول الله بالسنة کما ینزل علیه بالقرآن» .

 حال به قرینه های تاریخی چشم بدوزیم تا حکمت این سخن معلوممان شود .

 ذهبی نقل می کند که:

پس از آن که ابوبکر به حکومت رسید مسلمانان و صحابه را جمع کرد و گفت : شما از پیامبر حدیث نقل می کنید و البته در این مورد با هم اختلافهائی دارید و پیدا خواهید کرد . بطور مسلم بعد از شما مردم به اختلافهای بزرگتری خواهند افتاد .

(((بنابر این از رسول خدا هیچ چیز نقل نکنید)))

هر کس از شما سوالی کند بگوئید : در میان ما و شما قرآن است . حلال آن را حلال بشمارید و حرامش را حرام بدانید .

(شمس الدین ذهبی : تذکره الحفاظ ۱/۳-۲ چ هند)

 

جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، یکی دیگر از علمای سرشناس اهل سنّت در کتاب « تنویر الحوالک فی شرح موطّأ مالک» به نقل از عروة بن زبیر می­نویسد:
« عمر بن خطاب، خلیفه دوم، وقتی در مورد نگارش و جمع­آوری احادیث پیامبر با اصحاب آن حضرت مشورت کرد، همه او را به این امر مهم تشویق کردند، امّا وی همچنان در تردید بود. او یک ماه در فکر و اندیشه بود و از خداوند راه خیر طلب می­کرد. یک روز ارادة خداوند چنین تعلق گرفت و عمر گفت:«همان طوری که می­دانید، قبل از این، سخن از کتابت حدیث پیامبر می­گفتم، ولی بعد دریافتم جمعی که به دنبال این کار رفتند، کتاب خدا را فراموش کردند. سوگند به خدا ! من هرگز این کار را نخواهم کرد». به همین سبب، او از تصمیم خود مبنی بر جمع­آوری حدیث پیامبر، منصرف شد.»

(ادوار فقه و کیفیت بیان آن، محمد ابراهیم جنّاتی، ص38)

 


در نقل دیگر، باز از طریق دانشمندان اهل سنّت آمده است: عبدالله بن علا گفت: روزی از قاسم بن محمّد ( نوة خلیفه اول ) خواستم برایم حدیث بخواند و من ضبط نمایم. او در جواب گفت: به راستی در زمان خلافت خلیفه دوم چون دوباره نقل احادیث پیامبر زیاد شد، او دستور داد تمام آنها را به پیشش آوردند. آن گاه به دستور خلیفه، همة احادیث را آتش زدند، سپس عمر گفت: گفتار پیامبر در کنار قرآن به منزله دو گانه پرستی اهل کتاب و شرک است.
بدین ترتیب، قاسم به روش خلیفة دوم تمسّک کرد و مرا از شنیدن و نوشتن حدیث پیامبر بازداشت.

 

(الطبقات الکبری، ابن سعد، ج5، ص143)

قرظة بن کعب انصاری، یکی از اصحاب برجستة پیامبر، می­گوید:

وقتی خلیفة دوم، من و عماریاسر و ... را به عنوان کارگزار از مدینه به سرزمین عراق می­فرستاد، تا منطقة «صرار» ما را بدرقه کرد. بعد گفت: آیا می‌دانید به چه منظوری شما را تا اینجا مشایعت کردم؟ گفتیم: حتماً قصد تکریم ما را کردی. گفت: درست است، امّا کار مهم‌تری هم با شما داشتم و آن، این است که باید بدانید، شما به یک شهری می­روید که مردمان آن سخت با قرآن انس گرفته­اند و همواره در منازل و مجالس قرآن زمزمه می­کنند، آوایی همانند آوای زنبور عسل از خانه­هایشان به گوش می­رسد. بنابراین، وقتی آنجا وارد شدید، با ذکر احادیث، آنها را از قرائت قرآن غافل نکنید و من، شما را در این کار حمایت خواهم کرد. قرظة در ادامه می‌گوید: ما نیز چنین کردیم و در مدت اقامت و مأموریت خود در عراق، مردم را به حال خویش واگذاشتیم و حدیثی از پیامبر نگفتیم.

(تذکرة الحفاظ، ج 1، ص12)

 و یا وقتی از من حدیث خواستند، در جواب گفتم: خلیفه، مرا از نقل حدیث منع کرده است.

(جامع بیان العلم، یوسف بن عبدالبر، ریاض، دار بن جوزیه، ج2، ص998)

 


یوسف بن عبدالبر، از علمای سرشناس اهل سنّت، این روایت را به سه طریق مختلف در کتاب خود آورده و همة طرق را صحیح السّند معرفی کرده است (ر، ک: منبع پیشین)

 


موضوع تحریم نقل احادیث و سیره و سنّت پیامبر در عصر خلفای سه گانه، از مسلّمات تاریخ است؛ چنان که خلیفة دوم آن را طی بخشنامه­ای به طور صریح به همة استانداران و فرمانداران مناطق ابلاغ نمود. او در ادامة اجرای این سیاست، تنی چند از اصحاب و شخصیت­های سرشناس، مثل: عبدالله بن مسعود، ابودرداء و ابومسعود انصاری را به خاطر نقل احادیث پیامبر زندانی کرد (تذکرة الحفاظ، ج 1، ص7؛ المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، ج1، ص 110)

 

و تعدادی دیگر از یاران امام علی7 مانند: حجر بن عدی، رشید هجری و میثم تمّار به سبب نقل حدیث و مناقب اهل بیت: به دار مجازات آویخته شدند که به شرح حال هر یک از آنها می توانید مراجعه نمائید .

 

 در صحیح بخاری هفت روایت با اندک تفاوتی نقل شده است که :

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آن بیماری فرمود : بیائید و کاغذ و دواتی بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید . عمربن خطاب گفت : درد بر رسول خدا غلبه کرده است [یعنی هزیان می گوید] و کتاب خدا نزد ما موجود است و همان مار ا کفایت می کند ((حسبنا کتاب الله)) .

مصادر این حرف زشت و جاهلانه و منافقانه که از حرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جلوگیری نمود در معتبر ترین کتاب بعد از قرآن نزد اهل سنت (صحیح بخاری) عبارت است از :

1- کتاب «العلم» باب کتابة العلم ، ص 25 ح 114

2- کتاب «الجهاد و سیر» باب جوائز الوفد ص 504 ح 3053

3- کتاب «الجزیة و الموادعة» باب اخراج الیهود ص 527 ح 3168

4- کتاب «المغازی» باب مرض النبی و وفاته ص 754 ح 4431

5- کتاب «المغازی» باب مرض النبی و وفاته ص 754 ح 4432

6- کتاب «المرض» باب قول المریض ، قوموا عنی ص 1004 ح 5669

7- کتاب «الاعتصام بالکتاب و السنة» باب کراهة الاختلاف ص 1266 ح7366

 

آیا این است روش کسانی که خودشان و بزرگانشان را از اهالی سنت می نامند ؟!!

/ 3 نظر / 11 بازدید
یک سنی غیرمتعصب

آقا شهروز . با سلام. مردم بخصوص ما سنیها چهار نفر مثل تو را می بینیم عناد کفار را فراموش میکنیم و فکر میکنیم دشمن ما در میان ما و از ماست! دشمن هم به اعتقادات ما نمی گوید: مفتی زنا و اهل گو..دن و فرار کردن. من به تو دشنام نمیدهم تا از تو بدتر نباشم ولی کمی تجدید نظر کن . یک میلیارد نفر فکر نکنم بر خطا باشند میلیاردها منبع مطمئن هست شما یک منبع یک مرد مریض را سند قرار نده. فرض کنیم عمر یک خطا کرد معصوم که نیست بشر است و پرخطا ولی تهمت زدن و کاه را کوه کردن دور از انسانیت است. با تشکر و البته عرض معذرت از تندی کلام

سلام علیکم آقا شهروز بزرگوار با تشکر از عنایتی که به نظر حقیر دادید. درباره اکثریت بودن سنی‌ها، این سخن را بدون تفکر و عجولانه گفته‌ام معذرت می‌خواهم . اما هرکسی آدم کشی کند با نام دین بخصوص در کشورهای به ظاهر سنی عربی ، از نظر ما محکوم است و ما از آنان برائت می‌دانیم. اعراب سنی با عیش و نوش خود و فراموشی دشمن اصلی (کفار) و فراموشی مظلومان جهان بخصوص فلسطین و غزه و آفریقا باعث ننگ مسلمنان و اهل سنت شده اند. اما منابعی که شما ذکر کرده اید به نظر می رسد از چنین کسانی است که ذکرش رفت. از بزرگان دین که مورد تایید شیعه و سنی باشند بعید به نظر می رسد بی حرمتیهایی غیرمنصفانه دیده شود. به هرحال باز هم از لطف شما ممنونم و هر کسی با نیت خالص خدایی قدمی در راه دین بردارد خالی از اجر و ثواب نخواهد بود حتی اگر ناخواسته قدم کج باشد که ان شاءالله نیت شما خدمت به دین است. والله اعلم و السلام علی من اتبع الحق و الهدی.

موسسه قرآنی إقرأ

سلام علیکم آقا شهروز بزرگوار با تشکر از عنایتی که به نظر حقیر دادید. درباره اکثریت بودن سنی‌ها، این سخن را بدون تفکر و عجولانه گفته‌ام معذرت می‌خواهم . اما هرکسی آدم کشی کند با نام دین بخصوص در کشورهای به ظاهر سنی عربی ، از نظر ما محکوم است و ما از آنان برائت می‌دانیم. اعراب سنی با عیش و نوش خود و فراموشی دشمن اصلی (کفار) و فراموشی مظلومان جهان بخصوص فلسطین و غزه و آفریقا باعث ننگ مسلمنان و اهل سنت شده اند. اما منابعی که شما ذکر کرده اید به نظر می رسد از چنین کسانی است که ذکرش رفت. از بزرگان دین که مورد تایید شیعه و سنی باشند بعید به نظر می رسد بی حرمتیهایی غیرمنصفانه دیده شود. به هرحال باز هم از لطف شما ممنونم و هر کسی با نیت خالص خدایی قدمی در راه دین بردارد خالی از اجر و ثواب نخواهد بود حتی اگر ناخواسته قدم کج باشد که ان شاءالله نیت شما خدمت به دین است. والله اعلم و السلام علی من اتبع الحق و الهدی.