/ 2 نظر / 10 بازدید
حسین

سلام وب خوبی داری ولی این عکس ها از حضرت علی و دیگر امامان ولقعیت ندارد بهتر است که شما آن ها را بردارید

حجت اله عرفانیان

گل گفت که من مذهبو دینی دارم با آل علی همنشینی دارم رنگم ز محمد استو بوی ز علی خلق حسنو خوی حسینی دارم پر پر به عشق حسینم گل کعبه علیست جمال علی هم حسین چشم حسین به قائم آل محمد است به ابجد گل میشود 6 شش سطح کعبه بنام الله محمد علی فاطمه حسن و حسین کعبه دوازده ضلع دارد بنام دوازده امام شیعه هفت دور دوره کعبه هفت دور دور کعبه صفا مروه زمزم 85+25 شیعه= 110 کعبه به ابجد 97+13 رجب تولد مولاپئ در کعبه = 110 نامت 110 یا علی حقا پلیس عالمی صدو ده 110 تا رابطه اینطوری نوشتم چون وقت ندارم بعدا" سر وقت برایتان خواهم فرستاد مولای عالم این علیست سرداره عالم این ولیست دستش یدالله بی نظیر آید کمک بر هر کسی سرور کائنات محمد استو جمال محمد علیست جانشینه مصطفا این مرتضا مولاء علیست بت شکن در کعبه بر دوش نبیست زاده محراب کعبه شهید محراب علیست سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است آئینه روی محمد علیست در روز غدیر خم نور حق پیدا شد وز جهاز اشتران منبری بر پا شد بگرفت محمد چو علی را سر دست سوگند به ذات حق که حق پیدا شد با هر تپشی که در دله آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است توحیدو نبوت