میلاد امام علی و روز پدر مبارک

آسمان یک بار دیگر خنده کرد
                        
عشق ما را باز هم شرمنده کرد
آسمان رقصید و بارانی شدیم
                         
موج زد دریا و طوفانی شدیم
بغض چندین ساله ما باز شد
                        
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.

میلاد مولا امیر المونین و روز پدر برای همه عاشقان علی مبارک باد.

/ 0 نظر / 29 بازدید