سبک زندگی از نگاه امام علی(ع)

 

4.روغن زدن پوست را نرم و قوای دماغی را زیاد میکند مجاری عرق را باز میکند خشکی را برطرف مینماید و رنگ را روشن میکند.

5. شستن سر چرک را میبرد و گردو خاک را پاک میکند.

6. آب در دهان گرداندن و شستن بینی سنت است و دهان و بینی را پاک میکند.

7.انفیه سر را سالم و بدن را نظیف مینماید تنقیه بدن است همه دردهای سر را رفع میکند.

8. نوره نشاط آور و تمیز کننده تن است.

9.کفش نیکو نگهدار بدن است و کمک وضو و نماز است.

10. ناخن گرفتن درد بزرگ را جلو میگیرد و روزی را زیاد میکند.

11. برطرف کردن موی زیر بغل بوی بد را رفع میکند و پاک کننده است و سنتی است که پیغمبرپاک (ص) دستور داده.

12.شستن دستها پیش از غذا و بعد از آن روزی را فراوان کند مانع چربی لباس است و دیده را روشنی بخشد.

13.شب زنده داری ( یعنی اواخر شب را ) موجب سلامتی بدن و خشنودی خدا است در معرض رحمت خدا در آمدن و عمل به سنت و اخلاق پیغمبران است.

14. سیب معده را شستشو دهد و نظیف کند.

15.کندر جویدن دندانها را محکم و بلغم را رفع کند و بوی دهان را برطرف کند.

16. نشستن در مسجد پس از طلوع فجر تا طلوع آفتاب از مسافرت در زمین در طلب روزی موثر تر است.

17.به قلب ضعیف را تقویت میکند معده را پاکیزه و قوت قلب را زیاد میکند ترسو را پر دل و فرزند را زیبا نماید.

18.خوردن بیست و یک دانه مویز سرخ هر روز ناشتا هر مرضی را غیر از مرگ جلوگیری کند.

19. مستحب است مسلمان شب اول ماه رمضان با عیال خود همبستر شود چون خدا فرموده :رفث با زنها در شب روزه برای شما حلال شد . و رفث کنایه از جماع است.

20. انگشتر غیر نقره بدست نکنید که پیغمبر (ص) فرمود دستی که انگشتر آهن دارد پاک نمی شود.

21. انگشتری که نام خدای عزوجل بر آن نقش است هنگام تطهیر از دست چپ در آورید.

22.چون کسی در آیینه نگاه کند بگوید: الحمد الله الذی خلقنی فاحسن خلقی و صورنی و زان منی ماشان من غیری و اکرمنی بالاسلام یعنی شکر خدایی را که مرا آفریده و خلقتم را نیکو کرد صورت بندی کرد و صورتم را زیبا قرار داد قیافه مرا از عیوب و زشتیهای قیافه دیگرا سالم داشت و مرا به آیین اسلام کرامت داد.

23. برای ملاقات برادر مسلمان خود را بیارایید چنانکه برای ملاقات بیگانگانی میارائید که میخواهید شما را به بهترین قیافه ببینند.

24. روزه سه روز از هر ماه پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر و چهار شنبه وسط و روزه ماه شعبان وسواس سینه و اضطراب قلب را از بین میبرد.

25. طهارت گرفتن با آب سرد بواسیر را قطع میکند.

26. شستن لباس غم و قصه را زایل کند و شرط نماز است.

27. موی سفید را سیاه نکنید که نور مسلمان است.

28. هرکه مویش در اسلام سفید شود روز قیامت نورانی است.

29. مسلمان نباید جنب بخوابد.

30. باید وقت خواب طاهر باشید اگر آب پیدا نکرد بزمین تیمم کند که روح وی بجانب پروردگار پرواز میکند خدا آنرا میپذیرد و برکت میدهد اگر مرگش رسیده باشد او را در گنجهای رحمت خود قرار دهد و اگر عمرش باقی باشد با فرشتگان امین آنرا به بدن برگرداند.

31. مومن رو به قبله آب دهان نیندازد اگر سهوا انداخت استغفار کند.

32. محل سجده را نباید فوت کرد.

33. در خوراک و آب نباید دمید.

34.در بازوبند نباید فوت کرد.

35. تکیه به عصا نخوابید.

36. از پشت بام در هوا بول نکنید.

37. در آب جاری بول نکنید اگر کردید و آسیبی دیدید دیگری را ملامت نکنید چه آب و چه هوا ساکن دارد.

38.کسی به رو نخوابد اگر دیدید کسی چنین خوابیده بیدارش کنید نگذارید به این حال بماند.

39. با کسالت و چرت به نماز نیاستید.

40. در نماز بفکر خود نباشید که بنده در آنحال برابر خدای عزوجل ایستاده و سهم او از نماز مقداری است که حضور قلب دارد.

41. ریزه های غذا که از سفره می ریزد بخورید که هرکس به قصد شفا بخورد باذن خدا از هر دردی شفا مییابد.

42. پس از غذا انگشتان خود را بلیسید که خداوند به شما برکت دهد.

43. لباس پنبه بپوشید که لباس پیغمبر (ص) است رسول الله جامه مویین یا پشمین نمی پوشید مگر در حال ضرورت و میفرمود : خدا جمیل است زیبایی و جمال را می پسندد دوست دارد آثار نعمتش در بندگان دیده شود.

44. با خویشاوندان پیوند کنید ولو با یک سلام خدا میفرماید: از آنخدایی که بنام وی از یکدیگر تقاضا میکنید و از (بریدن) از خویشاوندان بترسید که خدا مراقب شماست.

45. روز را با نقل سرگذشت و شرح جریانهای گذشته نگذارانید که ما و شما نگهبانانی داریم. (که اعمال را ضبط میکنند)

46. همه جا خدا را یاد کنید که همیشه با شماست.

47. بر محمد و آلش صلوات بفرستید که هرگاه پیامبر و آلش را یاد کنید و در حق آنها دعا نمایید و حقوق آنجناب را رعایت کنید خدا دعایتان را مستجاب فرماید.

48. غذا را بگذارید سرد شود هر وقت غذای گرم نزد پیغمبر می آوردند میفرمود : بگذارید سرد و قابل خوردن شود خدا نخواسته ما حرارت آتش را بچشیم برکت در غذای سرد است.

49. بطرف بالا و رو به باد بول نکنید.

50.معارف دینی سودمند به کودکان بیاموزید مبادا طائفه ((مرجئه )) در تفسیر عقیده آنها خلاف است بعضی میگویند : قائل بجبراند. عقیده خود را بر آنها تحمیل کنند.

51. زبان خود را نگه دارید.

52. به یکدیگر سلام کنید تا غنیمت یابید.

53. امانت را به صاحبش بسپارید ولو از کشنده اولاد پیامبران باشد

54. هنگام ورود به بازار و موقع سرگرمی مردم (به کسب و کار) زیاد خدا را یاد کنید که موجب کفاره گناهان و زیادی حسنات است و نامتان در غافلان ثبت نمیشود.

55. سزاوار نیست کسی درماه مبارک رمضان سفر کند چون خدا میفرماید هرکه در ماه رمضان در وطن بود باید روزه بگیرد.

56. شراب خوردن و مسح کشیدن روی کفش تقیه بردار نیست.

57. مبادا در حق ما غلو (گزافگوئی ) کنید ما رابنده خدا بدانید و هرچه خواهید در فضیلتمان بگویید.

58. هرکه ما را دوست دارد مثل ما عمل کند و از پرهیزگاری استمداد جوید که بهترین مددکار در امر دنیا و آخرت تقوی است.

59.با کسانی که عیب ما کنند ننشینید در حضور دشمنان ستایش ما را نکنید و محبت خود را ظاهر نسازید تا درنظر پادشاهانتان خوار نشوید.

60. از راستی دست نکشید که مایه نجات است

61. در آنچه نزد خدا است رغبت کنید.

62. به دنبال طاعت روید.

63.و رنج آنرا تحمل کنید

64. چه زشت است مومن رسوا وارد بهشت شود.

65. روز قیامت ما را بتکلف و رنج گناهانتان دچار نکیند یعنی گناه چندان نباشد که شفاعتش میسر نشود عبارت احتمال معنای دیگر هم دارد ) روز قیامت خود را در برابر دشمنان رسوا نکنید شما که دعوی دارید ما نزد خدا رتبه و مقام داریم با آلودگی به این دنیای بی مقدار خود را دروغگو معرفی نکنید.

66. دستورهای خدا را رها نکنید که بین شما و خوشی (دائم) و دیدار محبوب فاصله ای نیست جز اینکه پیغمبر(ص) حاضر شود و شما را از وضع آینده آگاه کند و بشارت از جانب بیاید و دیده ها روشن گردد و عاشق دیدار حق شوید(یعنی فاصله غیر از مرگ نیست)و البته آنچه نزد خدا است بهتر و پایدار تراست.

67. دستورهای خدا را رها نکنید که بین شما و خوشی دائم و دیدار محبوب فاصله ای نیست جز اینکه پیغمبر حاضر شود و شما را از وضع آینده آگاه کند و بشارت از جانب خدا بیاید و دیده ها روشن گرددو عاشق دیدار حق شوید ( یعنی فاصله غیر از مرگ نیست) و البته آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است.

68. ضعیفان را تحقیر نکنید هر که مومنی را حقیر شمارد خدا او را با آن مومن در بهشت جمع نکند (یعنی او را به بهشت نبرد) مگر اینکه توبه کند.

69. اگر مومنی حاجت برادرش را فهمید او را وادار به اظهار نکند ( پیش از اظهار حاجتش را روا کند) به یکدیگر کمک و مهربانی و بخشش کنید. به سان منافقان نباشید که میگویند ولی عمل نمی کنند.

70.ازدواج کنید که سنت پیغمبر (ص) است آنجناب مکرر میفرمود هرکه خواهد از سنت من متابعت کند ازدواج نماید که از جمله سنتهای من است.

71. و در طلب فرزند باشید که من فردا به کثرت جمعیت شما بر سایر امتها افتخار کنم شیر زناکار و دیوانه به فرزندانتان ندهید که شیر موجب سرایت است.

72. از گوشت پرندگان که سنگدان و خارپشت پا و چینه دان ندارند اجتناب کنید.

73. از خوردن گوشت درندگان نیشدار و پرندگان چنگال دار پرهیز کنید.

74.سپرز( دمبلان گوسفند ) نخورید که خون را فاسد میکند.

75. سیاه نپوشید که لباس فرعون است.

76. از غده های گوشت اجتناب کنید که رگ خوره را تحریک میکند.

77. در دین قیاس نکنید که بسیاری از احکام دینی قیاسی نیست جمعیت هایی بیایند که قیاس را به کار برند اینان دشمن دین اند اول کسی که قیاس کرد شیطان بود.

78. کفشهای هموار نپوشید که کفش فرعون است او اول کسی بود که اینگونه کفش پوشید

79. با میخواران مخالفت کنید.

80. خرما بخورید که شفای هر دردی است

81. از گفتار پیغمبر (ص)پیروی کنید که فرمود : هرکه یک در سوال بر روی خود بگشاید خدا یک دراز فقر برویش باز کند

82. زیاد استغفار کنید که موجب وسعت رزق است

83. هر چه بتوانید عمل خیر جلو فرستید که فردا می یابید

84. از مجادله بپرهیزید که تولید شک میکند.

85. هرکه به خدا حاجتی دارد در سه وقت بخواهد : یکی در روز جمعه و هنگام ظهر یکی موقع وزیدن باد و باز شدن درهای آسمان و فرود آمدن رحمت و آواز دادن پرندگان سوم آخر شب نزدیک طلوع فجر که دو فرشته صدا میزنند آیا توبه کننده ای هست که توبه اش را قبول کنند ؟ آیا سائلی هست که خواسته اش را بدهند ؟ آیا آمرزش خواهی هست که او را بیامرزند ؟ آیا حاجتمندی هست که حاجتش را روا کنند ؟ منادی خدا را جواب دهید.

86. بین سپیده دم و طلوع خورشید به دنبال روزی روید که از گذشتن روی زمین در تحصیل معاش موثرتر است این ساعتی است که خدا رزق بندگان را قسمت میکند.

87 . همیشه منتظر فرج و گشایش باشید هیچگاه از رحمت خدا نا امید نشوید که هیچ عملی را خدا مانند انتظار فرج دوست ندارد.

88. بعد از نماز صبح بر خدا توکل کنید که این وقت بر آمدن حاجتها است.

89. با شمشیر به جانب حرم (مکه) نروید.

90. در نماز شمشیر پیش رو نگذارید که قبله امن است.

91. هنگام مسافرت مکه به زیارت پیغمبر (ص) روید که دستور خدا است و ترکش جفا و ناسپاسی است.

92 . به زیارت قبر هایی که خدا رعایت حقش را لازم کرده بروید و آنجا طلب روزی کنید.

93. گناه کم را کوچک نشمارید که کم کم زیاد میشود.

94. سجده را طول دهید که هیچ عملی برای شیطان از این سخت تر نیست که ببیند پسر آدم در سجده است چه او مامور به سجده شد و نافرمانی کرد و این دستور را اطاعت میکند و رستگار میشود.

95. مرگ و موقع خروج از قبر و ایستادن برابر خدا را بسیار یاد کنید تا مصیبتها بر شما آسان شود.

96. اگر به درد چشم مبتلا شدید آیه الکرسی بخوانید و به خود تلقین کنید که خوب شدم انشاء الله بهبودی پیدا می کنید.

97. از گناه اجتناب کنید که هر گرفتاری و تنگی رزق در اثر گناه است حتی خراش بدن و زمین خوردن و مصیبت خدا فرموده : ((هر مصیبتی به شما رسد نتیجه کردار خود شما است و بسیاری را هم خدا می بخشد)).

98. بر سر سفره غذا نام خدا ببرید و طغیان نکنید که نعمت و روزی خدا است میخورید.

99. با نعمت خوش رفتاری کنید که نعمت از دست می رود و هر عملی به آن کرده باشید شهادت میدهد.

100. هر که به رزق کم قانع شود خدا هم به عمل اندک او راضی میشود.

101. از تقصیر بپرهیزید که روزی حسرت میخورید که حسرت فایده ندارد.

102 . در میدان جنگ رو به دشمن کمتر سخن گوئید و بسیار یاد خدا کنید و پشت به دشمن نکنید که موجب غضب خدا هست.

103. اگر در میدان دیدید یکی از برادرانتان مجروح شده یا عقب نشینی کرده یا دشمن در او طمع بسته با جان خود در حفظ او بکوشید.

104. هرچه بتوانید کار خیر کنید که از مرگ بد جلوگیری میکند .

105. هرکه میخواهد بداند مقامش نزد خدا چگونه است به بیند مقام خدا هنگام گناه در نظر او چگونه است؟ اگر خدا در نظرش عظمت دارد و گناه را به احترام فرمان او ترک میکند او هم نزد خدا مقامی دارد.

106. هیچکس چیزی با برکت تر از گوسفند برای عائله اش در منزل تهیه نکرده هرکه یک گوسفند در خانه داشته باشد روزی یک مرتبه ملائکه برایش تقدیس و تسبیح میکنند و هرکه دو تا داشته باشد دو مرتبه و هرکه سه تا داشته باشد سه مرتبه میگویند مبارک باشد.

107 . هرگاه مسلمانی ضعیف شد گوشت و شیر بخورد که خدا در آنها قوت نهاده .

108. برای سفر حج لوازم سفر را قبلا تهیه کنید خداوند میفرماید : اگر خیال حرکت داشتند وسائلی تهیه کرده بودند . ( این دستور برای این است که گاهی آماده نبودن موجب ترک حج میشود).

109. در آفتاب پشت به خورشید بنشینید که خورشید هر درد خفته ای را بیدار میکند.

110. در سفر حج به خانه خدا زیاد بنگرید که خدا آنجا صدو بیست رحمت دارد شصت تا برای طواف کنندگان چهل تا برای نماز گزاران بیست تا برای نگاه کنندگان.

111. میان در خانه و حجر الاسود به گناهانی که در نظر دارید اقرار کنید هر کس آنجا گناهانش را بشمارد و اقرار کند و از خدا آمرزش خواهد بر خدا حق است که او را بیامرزد.

112. پیش از آمدن بلا دعا کنید.

113. پنج وقت درهای آسمان باز است : وقت آمدن باران هنگام جنگ موقع اذان در حال قرائت قرآن ظهر و سپیده دم .

114. کسی که میت را غسل میدهد باید بعد از کفن کردن او غسل کند.

115 . کفن را با عود معطر نکنید جز کافور عطری به مردگان نزنید که میت مثل حاجی در احرام است.

116 . به بستگانتان سفارش کنید با لای سر مرده سخنان مناسب گویند . زنان بنی هاشم پس از مرگ پیغمبر ص به همدردی حضرت زهرا س آمدند ( و به شمردن فضائل پیغمبر ص و گریه زاری پرداختند ) حضرت فرمود : شماره را رها کنید و به دعا پردازید.

117 . به زیارت مردگان بروید که به دیدار شما خرسند میشوند و سر قبر پدر و مادر اول در حق آنها دعا کنید و بعد حاجت خود را (از خدا ) بخواهید.

118. مسلمان آینه مسلمان است اگر لغزشی از مسلمانی دیدید بضد او قیام نکنید به نفعش کار کنید با رفاقت و مدارا ارشاد و نصیحتش کنید از اختلاف بپرهیزید که موجب پراکندگی است راست گویید تا مقرب شوید و اجر ببرید.

119. هرکه با حیوان سواری سفر کند در وقت پیاده شدن اول با آب و علف حیوان بپردازید.

120. در صورت حیوان نزنید چه به شکر خدا تسبیح میگوید .

121. هرکس در مسافرت گم شد یا جانش در مخاطره افتاد فریاد زند یا صالح اغثنی : ای صالح بفریادم برس. در برادران جنی شما شخصی به نام صالح است که برای رضای خدا به منظور نجات شما روی زمین گردش میکند چون صدا را بشنود اجابت کند گمشده را راهنمایی کند و حیوانش را نکه دارد.

122. هرکه از شیر بترسد جانش یا گوسفندش در خطر افتد دایره ای دور خود رسم کند و بگوید : ای خدای دانیال و چاه و خدای هر شیر درنده مرا و گوسفندم را حفظ کن.

/ 0 نظر / 28 بازدید