یکصد سخن کوتاه ولی پرمحتوا

3. از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد : کرم‌ چیست‌ ؟ فرمود : بخشش‌ پیش‌ از خواهش‌ و اطعام‌ در قحطی‌ .

 (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 227)

4.  از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد بخل‌ چیست‌ ؟ فرمود : آنچه‌ در کف‌ داری‌ شرف‌ بدانی‌ ، و آنچه‌ انفاق‌ کنی‌ تلف‌ شماری‌ .

 (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 227)

5. از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد : بی‌ نیازی‌ چیست‌ ؟ فرمود : رضایت‌ نفس‌ به‌ آنچه‌ برایش‌ قسمت‌ شده‌ ، هر چند کم‌ باشد .

 (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 228)

6 .  از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد : فقر چیست‌ ؟ فرمود : حرص‌ به‌ هر چیز .

 (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 228)

7. از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد : شرف‌ چیست‌ ؟ فرمود : موافقت‌ با دوستان‌ و حفظ همسایگان‌

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 228)

8. از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد : پستی‌ و ناکسی‌ چیست‌ ؟ فرمود : به‌ خود رسیدن‌ و بی‌اعتنایی‌ به‌ همسر .

 (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 228)

9. پناهنده‌ به‌ خدا آسوده‌ و محفوخ‌ است‌ ، و دشمنش‌ ترسان‌ و بی‌یاور

 (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 229)

10. از خدا بر حذر باشید با زیادی‌ یاد او ، و از خدا بترسید به‌ وسیله‌ تقوی‌ ، و به‌ خدا نزدیک‌ شوید با طاعت‌ ، به‌ درستی‌ که‌ او نزدیک‌ است‌ و پاسخگو .

 (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 229)

11.  بزرگی‌ کسانی‌ که‌ عظمت‌ خدا را دانستند این‌ است‌ که‌ تواضع‌ کنند ، و عزت‌ آنها که‌ جلال‌ خدا را شناختند این‌ است‌ که‌ برایش‌ زبونی‌ کنند ، و سلامت‌ آنها که‌ دانستند خدا چه‌ قدرتی‌ دارد این‌ است‌ که‌ به‌ او تسلیم‌ شوند .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 229)

12. بدانید که‌ خدا شما را بیهوده‌ نیافریده‌ و سر خود رها نکرده‌ ، مدت‌ عمر شما را معین‌ کرده‌ ، و روزی‌ شما را میانتان‌ قسمت‌ کرده‌ ، تا هر خردمندی‌ اندازه‌ خود را بداند و بفهمد که‌ هر چه‌ برایش‌ مقدر است‌ به‌ او می‌رسد ، و هر چه‌ از او نیست‌ به‌ او نخواهد رسید ، خدا خرج‌ دنیای‌ شما را کفایت‌ کرده‌ و شما را برای‌ پرستش‌ فراغت‌ بخشیده‌ و به‌ شکرگزاری‌ تشویق‌ کرده‌ ، و ذکر و نماز را بر شما واجب‌ کرده‌ و تقوی‌ را به‌ شما سفارش‌ کرده‌ ، و آن‌ را نهایت‌ رضایت‌مندی‌ خود مقرر ساخته‌ .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 234)

13.  ای‌ بندگان‌ خدا ، از خدا بپرهیزید ، و بدانید که‌ هر کس‌ از خدا بپرهیزد ، خداوند او را به‌ خوبی‌ از فتنه‌ها و آزمایشها برآورد و در کارش‌ موفق‌ سازد و راه‌ حق‌ را برایش‌ آماده‌ کند .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 234)

 

14.  هیچ‌ مردمی‌ با هم‌ مشورت‌ نکند مگر اینکه‌ به‌ درستی‌ هدایت‌ شوند .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 236)

15.  پستی‌ و ناکسی‌ این‌ است‌ که‌ شکر نعمت‌ نکنی‌ .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 236)

16. در طلب‌ مانند شخص‌ پیروز مکوش‌ ، و مانند کسی‌ که‌ تسلیم‌ شده‌ به‌ قدر اعتماد نکن‌ چون‌ به‌ دنبال‌ کسب‌ و روزی‌ رفتن‌ سنت‌ است‌ ، و میانه‌روی‌ در طلب‌ روزی‌ از عفت‌ است‌ ، و عفت‌ مانع‌ روزی‌ نیست‌ ، و حرص‌ موجب‌ زیادی‌ رزق‌ نیست‌ . به‌ درستی‌ که‌ روزی‌ قسمت‌ شده‌ و حرص‌ زدن‌ ، موجب‌ گناه‌ می‌شود .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 236)

17. انسان‌ تا وعده‌ نداده‌ ، آزاد است‌ . اما وقتی‌ وعده‌ می‌دهد زیر بار مسؤولیت‌ می‌رود ، و تا به‌ وعده‌اش‌ عمل‌ نکند رها نخواهد شد .

(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 113)

18. آن‌ کس‌ که‌ بر حسن‌ اختیار خداوند توکل‌ و اعتماد کند ( و به‌ قضا و قدر الهی‌ خوشنود باشد ) آرزو نمی‌کند در غیر حالی‌ باشد که‌ خداوند برایش‌ اختیار کرده‌ است‌ .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 236)

19.  خیری‌ که‌ هیچ‌ شری‌ در آن‌ نیست‌ ، شکر بر نعمت‌ و صبر بر مصیبت‌ و ناگوار است‌ .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 237)

20. آن‌ حضرت‌ - علیه‌ السلام‌ - به‌ مردی‌ که‌ از بیماری‌ شفا یافته‌ بود ، فرمود : خدا یادت‌ کرد پس‌ یادش‌ کن‌ ، و از تو گذشت‌ پس‌ شکرش‌ کن‌ .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 237)

21.  هر کس‌ که‌ پیوسته‌ به‌ مسجد رود یکی‌ از این‌ هشت‌ فایده‌ نصیبش‌ شود :

آیه‌ محکمه‌ ، دست‌یابی‌ به‌ برادری‌ سودمند ، دانشی‌ تازه‌ ، رحمتی‌ مورد انتظار ، سخنی‌ که‌ او را به‌ راه‌ راست‌ کشد یا او را از هلاکت‌ برهاند ، ترک‌ گناهان‌ از شرم‌ مردم‌ و ترس‌ از خدا .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 238)

22.  به‌ درستی‌ که‌ پر دیدترین‌ دیده‌ها آن‌ است‌ که‌ در خیر نفوذ کند ، و شنواترین‌ گوشها آن‌ است‌ که‌ تذکری‌ را بشنود و از آن‌ سود برد ، سالمترین‌ دلها آن‌ است‌ که‌ از شبه‌ها پاک‌ باشد .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 238)

23.  مردی‌ به‌ امام‌ حسن‌ - علیه‌ السلام‌ - عرض‌ کرد : دختری‌ دارم‌ ، به‌ نظر شما با چه‌ کسی‌ وصلت‌ کنم‌ . فرمود : با کسی‌ که‌ متقی‌ و باایمان‌ باشد .

چون‌ اگر او را دوست‌ بدارد ، مورد احترامش‌ قرار می‌دهد ، و اگر از او نفرت‌ داشته‌ باشد ، به‌ او ظ‌لم‌ نمی‌کند .

 (مستظ‌رف‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 218)

24. به‌ درستی‌ که‌ نعمت‌ دنیا پایدار نیست‌ ، نه‌ از آسیبش‌ آسودگی‌ هست‌ ، و نه‌ از بدیهایش‌ جلوگیری‌ ، فریبی‌ است‌ حایل‌ سعادت‌ ، و تکیه‌ گاهی‌ است‌ خمیده‌ .

 (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 239)

25.  ای‌ بندگان‌ خدا از عبرتها پند گیرید ، و از اثر گذشتگان‌ متوجه‌ شوید ، و به‌ وسیله‌ نعمتها از نافرمانی‌ خدا باز ایستید ، و از پندها سود برید .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 239)

26. به‌ درستی‌ که‌ خداوند ماه‌ رمضان‌ را میدان‌ مسابقه‌ خلق‌ خود ساخته‌ تا به‌ وسیله‌ طاعتش‌ به‌ رضای‌ او سبقت‌ گیرند .

 (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 239)

27.  به‌ خدا سوگند اگر پرده‌ برگیرند ، معلوم‌ می‌شود که‌ نیکوکار مشغول‌ کار نیک‌ خود است‌ و بدکار گرفتار بدکرداری‌ خود .

 (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 240)

28.  ای‌ پسرم‌ با هیچکس‌ برادری‌ مکن‌ تا بدانی‌ کجا می‌رود و از کجا می‌آید و چه‌ ریشه‌ای‌ دارد ، پس‌ چون‌ خوب‌ از حالش‌ آگاه‌ شدی‌ و معاشرتش‌ را پسندیدی‌ با او برادری‌ کن‌ به‌ شرط گذشت‌ از لغزش‌ و کمک‌ در تنگی‌ .

 (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 236)

29.  از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد : ترس‌ چیست‌ ؟ فرمود : دلیری‌ بر دوست‌ و گریز از دشمن‌ .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 227)

30. ننگ‌ کشیدن‌ آسانتر از دوزخ‌ رفتن‌ است‌ .

 (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 237)

31.  سفاهت‌ ، به‌ پستی‌ گراییدن‌ و با گمراهان‌ نشستن‌ است‌ .

(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 115)

32.  آن‌ حضرت‌ در وصف‌ برادر ( دوست‌ ) نیکوکارش‌ فرمود : از همه‌ مردم‌ در چشم‌ من‌ بزرگتر بود و سر بزرگواری‌ او در نظر من‌ کوچکی‌ دنیا در چشم‌ او بود ، جهل‌ و نادانی‌ بر او تسلط نداشت‌ ، اقدام‌ نمی‌کرد مگر بعد از اطمینان‌ به‌ سودمند بودن‌ آن‌ . نه‌ شکایتی‌ داشت‌ و نه‌ خشم‌ و دلتنگی‌ .

بیشتر عمرش‌ خاموش‌ بود ، و چون‌ لب‌ به‌ سخن‌ می‌گشود بر همه‌ گوینده‌ها چیره‌ بود ، ضعیف‌ و ناتوان‌ می‌نمود ، اما هنگام‌ نبرد شیری‌ درنده‌ بود . چون‌ با دانشمندان‌ می‌نشست‌ به‌ شنیدن‌ شیفته‌تر بود تا گفتن‌ .

به‌ هنگام‌ ضرورت‌ سخن‌ ، سکوت‌ خود را می‌شکست‌ . نمی‌گفت‌ آنچه‌ را عمل‌ نمی‌کرد و عمل‌ می‌کرد آنچه‌ را نمی‌گفت‌ ، چون‌ در برابر دو کار قرار می‌گرفت‌ که‌ نمی‌دانست‌ کدام‌ خداپسندانه‌تر است‌ آن‌ را در نظر می‌گرفت‌ که‌ پسند نفسش‌ نبود ، هیچکس‌ را به‌ خاطر کاری‌ که‌ می‌توان‌ از آن‌ عذری‌ آورد سرزنش‌ نمی‌کرد .

 (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 237)

33.  کسی‌ که‌ عقل‌ ندارد ادب‌ ندارد ، و کسی‌ که‌ همت‌ ندارد مروت‌ ندارد ، و کسی‌ که‌ دین‌ ندارد حیا ندارد . و خردمندی‌ موجب‌ معاشرت‌ نیکو با مردم‌ است‌ ، و به‌ وسیله‌ عقل‌ سعادت‌ هر دو عالم‌ به‌ دست‌ می‌آید .

 (بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 111)

34. تعجب‌ می‌کنم‌ از کسانیکه‌ در غذای‌ جسم‌ خود فکر می‌کنند ولی‌ در امور معنوی‌ و غذای‌ جان‌ خویش‌ تفکر نمی‌کنند. شکم‌ را از طعام‌ مضر حفظ می‌کنند ولی‌ در روح‌ و روان‌ خویش‌ افکار پلید و پستی‌ را وارد می‌کنند .

 (بحار الانوار، ج‌ 1 ، ص‌ 218)

35.  حضرت‌ مجتبی‌ - علیه‌ الاسلام‌ - بهترین‌ جامه‌های‌ خود را در موقع‌ نماز می‌پوشید ، کسانی‌ از آن‌ حضرت‌ سبب‌ این‌ کار را سؤال‌ کردند ، در جواب‌ فرمود : خداند جمیل‌ است‌ و جمال‌ و زیبایی‌ را دوست‌ دارد به‌ این‌ جهت‌ خود را در پیشگاه‌ الهی‌ زینت‌ می‌کنم‌ ، خداوند امر فرموده‌ که‌ با زینت‌های‌ خود در مساجد حاضر شوید .

(تفسیر عیاشی‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 14)

36. تنها چیزی‌ که‌ در این‌ دنیای‌ فانی‌ ، باقی‌ می‌ماند قرآن‌ است‌ ، پس‌ قرآن‌ را پیشوا و امام‌ خود قرار دهید ، تا به‌ راه‌ راست‌ و مستقیم‌ هدایت‌ شوید .

همانا محق‌ ترین‌ مردم‌ به‌ قرآن‌ کسانی‌ هستند که‌ بدان‌ عمل‌ کنند اگر چه‌ آن‌ را حفظ نکرده‌ باشند ، و دورترین‌ افراد از قرآن‌ کسانی‌ هستند که‌ به‌ دستورات‌ آن‌ عمل‌ نکنند گرچه‌ قاری‌ و خواننده‌ آن‌ باشند .

 (ارشاد القلوب‌ ، ص‌ 102)

37. ای‌ مردم‌ هر کس‌ برای‌ خدا اخلاص‌ ورزد و سخن‌ او را راهنمای‌ خود قرار دهد به‌ راهی‌ که‌ درست‌تر و استوارتر است‌ هدایت‌ می‌شود و خداوند او را برای‌ آگاهی‌ و هوشیاری‌ توفیق‌ داده‌ و به‌ عاقبت‌ خوش‌ کمک‌ کرده‌ است.

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 229)

38.  پرسش‌ صحیح‌ نیمی‌ از علم‌ است‌ ، و مدارا کردن‌ با مردم‌ نیمی‌ از عقل‌ است‌ ، و اقتصاد و اعتدال‌ در زندگی‌ نیمی‌ از مخارج‌ است‌ .

(شرح‌ نهج‌ البلاغه‌ ابن‌ ابی‌ الحدید ، ج‌ 18 ، ص‌ 108)

39. بیشترین‌ زیرکی‌ ، ترس‌ از خدا و پرهیزکاری‌ است‌ و بیشترین‌ نادانی‌ ، عیاشی‌ و شهوترانی‌ است‌ .

(حلیه‌ الاولیاء ، ج‌ 2 ، ص‌ 37)

40.  مادرم‌ فاطمه‌ ( س‌ ) را دیدم‌ که‌ شب‌ جمعه‌ تا صبح‌ مشغول‌ عبادت‌ و رکوع‌ و سجود بود و شنیدم‌ که‌ برای‌ مؤمنین‌ دعا می‌کرد و اسامی‌ آنان‌ را ذکر می‌نمود و برای‌ آنان‌ بسیار دعا می‌کرد ولی‌ برای‌ خودش‌ دعا نکرد ، پس‌ به‌ او عرض‌ کردم‌ : مادر چرا همان‌ طور که‌ برای‌ دیگران‌ دعا کردی‌ برای‌ خودت‌ دعا نکردی‌ ، فرمودند : پسرم‌ ، اول‌ همسایه‌ را مقدم‌ دار و سپس‌ خود و اهل‌ خانه‌ را .

(بحار الانوار ، ج‌ 43 ، ص‌ 81)

41.  رسول‌ خدا ( ص‌ ) فرمود : محبت‌ و دوستی‌ ما اهل‌ بیت‌ را اختیار کنید ، چون‌ هر کس‌ خدا را در حالی‌ ملاقات‌ کند که‌ ما اهل‌ بیت‌ را دوست‌ داشته‌ باشد ، با شفاعت‌ ما وارد بهشت‌ می‌شود .

 (محاسن‌ ، ص‌ 61)

42. ای‌ مردم‌ ! از جدم‌ پیامبر خدا شنیدم‌ که‌ می‌فرمود : من‌ شهر علم‌ و دانشم‌ و علی‌ ( ع‌ ) دروازه‌ آن‌ است‌ ، آیا از غیر دروازه‌ وارد شهر می‌شوند ؟

(امالی‌ صدوق‌ ، ص‌ 207)

43. شخصی‌ به‌ امام‌ حسن‌ - علیه‌ السلام‌ - عرض‌ کرد : ای‌ پسر پیامبر خدا چرا ما از مرگ‌ اکراه‌ داریم‌ و آن‌ را دوست‌ نداریم‌ ؟ حضرت‌ فرمود : چون‌ شما آخرت‌ خود را خراب‌ و دنیایتان‌ را آباد کرده‌اید ، بنابراین‌ انتقال‌ از عمران‌ و آبادانی‌ به‌ خرابی‌ و ویرانی‌ را دوست‌ ندارید .

(بحار الانوار ، ج‌ 44 ، ص‌ 110)

44. سوگند به‌ خداوند ! هر کس‌ ما را دوست‌ داشته‌ باشد ، اگر چه‌ در دورترین‌ نقاط مانند دیلم‌ اسیر باشد ، دوستی‌ ما برای‌ او مفید است‌ . همانا محبت‌ ما گناهان‌ فرزندان‌ آدم‌ را از بین‌ می‌برد ، همانطور که‌ باد برگ‌ درختان‌ را می‌ریزد .

(بحار الانوار ، ج‌ 44 ، ص‌ 24)

45.  بیشتر اهل‌ کوفه‌ به‌ معاویه‌ نوشتند : ما با تو هستیم‌ ، اگر می‌خواهی‌ ما حسن‌ ( ع‌ ) را دستگیر می‌کنیم‌ و پیش‌ تو می‌فرستیم‌ . بعد خیمه‌ امام‌ حسن‌ ( ع‌ ) را غارت‌ کرده‌ و آن‌ حضرت‌ را مجروح‌ کردند .

پس‌ امام‌حسن‌ ( ع‌ ) به‌ معاویه‌ نوشت‌ : همانا این‌ امر ( حکومت‌ ) و جانشینی‌ پیامبر از آن‌ من‌ و اهل‌ بیت‌ من‌ است‌ و برای‌ تو و اهل‌ بیت‌ تو حرام‌ است‌ ، من‌ این‌ مطلب‌ را از رسول‌ خدا شنیدم‌ .

 

سوگند به‌ خداوند ، اگر یارانی‌ شکیبا و آگاه‌ به‌ حق‌ خویش‌ می‌یافتم‌ ، تسلیم‌ تو نمی‌شدم‌ و آنچه‌ را می‌خواستی‌ به‌ تو نمی‌دادم‌ .

(بحار الانوار ، ج‌ 44 ، ص‌ 45)

46.  اگر همه‌ دنیا را تبدیل‌ به‌ یک‌ لقمه‌ غذا کنم‌ و به‌ انسانی‌ که‌ خدا را از روی‌ خلوص‌ عبادت‌ می‌کند بخورانم‌ ، باز احساس‌ می‌کنم‌ که‌ در حق‌ او کوتاهی‌ کرده‌ام‌ .

و اگر از استفاده‌ کردن‌ کافر از دنیا جلوگیری‌ کنم‌ تا به‌ آن‌ اندازه‌ که‌ جانش‌ از شدت‌ گرسنگی‌ و تشنگی‌ به‌ لب‌ برسد ، آنگاه‌ جرعه‌ای‌ آب‌ به‌ او بدهم‌ ، خود را اسرافکار می‌پندارم‌ .

(تنبیه‌ الخواطر و نزهة‌ النواطر ( مجموعه‌ ورام‌ ) ، ج‌ 1 ، ص‌ 350)

47. والاترین‌ مقام‌ نزد خداوند ، از آن‌ کسی‌ است‌ که‌ بیشتر از همه‌ به‌ حقوق‌ مردم‌ آشنا باشد و در ادای‌ آن‌ حقوق‌ ، بیشتر از همه‌ کوشا باشد . و کسی‌ که‌ در برابر برادران‌ دینی‌ خود تواضع‌ کند ، خداوند او را از صدیقین‌ و شیعیان‌ امیرالمؤمنین‌ - علیه‌ السلام‌ - قرار می‌دهد .

(حیاة‌ امام‌ حسن‌ بن‌ علی‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 319)

48.  پیامبر خدا ( ص‌ ) فرمود : هیچ‌ بنده‌ای‌ حقیقتا مؤمن‌ نیست‌ مگر اینکه‌ نفس‌ خود را شدیدتر از محاسبه‌ بین‌ دو شریک‌ و یا محاسبه‌ مولا از بنده‌ خود مورد محاسبه‌ قرار دهد .

(بحار الانوار ، ج‌ 70 ، ص‌ 72)

49.  پیامبر خدا ( ص‌ ) فرموده‌ است‌ : یکی‌ از موجبات‌ آمرزش‌ گناهان‌ ، مسرور کردن‌ برادران‌ دینی‌ است‌ .

 (مجمع‌ الزوائد و منبع‌ الفوائد ، ج‌ 8 ، ص‌ 193)

50. دنیا محل‌ گرفتاری‌ و آزمایش‌ است‌ و هر چه‌ در آن‌ است‌ رو به‌ زوال‌ و نابودی‌ می‌باشد ، و خداوند ما را از احوال‌ دنیا آگاه‌ کرده‌ است‌ تا عبرت‌ گیریم‌ ، و به‌ ما وعده‌ عذاب‌ داده‌ تا بعد از آن‌ ، حجتی‌ بر خدا نداشته‌ باشیم‌ . پس‌ در این‌ دنیای‌ فانی‌ زهد بورزید و به‌ آنچه‌ باقی‌ و پایدار است‌ رغبت‌ داشته‌ باشید و در خفا و آشکار از خدا بترسید .

(توحید صدوق‌ ، ص‌ 378)

51.  هنگامی‌ که‌ مستحبات‌ به‌ واجبات‌ ضرر برسانند ، آنها را ترک‌ کنید .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 236)

52.  سه‌ چیز مردم‌ را هلاک‌ می‌کند : تکبر ، حرص‌ و حسد . چون‌ تکبر دین‌ انسان‌ را از بین‌ می‌برد و شیطان‌ هم‌ به‌ واسطه‌ تکبر ملعون‌ و منفور شد ، و حرص‌ دشمن‌ نفس‌ انسان‌ است‌ و حضرت‌ آدم‌ به‌ سبب‌ حرص‌ از بهشت‌ رانده‌ شد ، و حسد راهبر بدی‌ و بدبختی‌ است‌ و به‌ سبب‌ حسد قابیل‌ برادرش‌ هابیل‌ را کشت‌ .

(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 111)

53. علم‌ و دانش‌ خود را به‌ مردم‌ یاد بده‌ و علم‌ دیگران‌ را یاد بگیر تا بدین‌ وسیله‌ هم‌ علم‌ خود را محکم‌ و استوار کنی‌ و هم‌ آنچه‌ نمی‌دانی‌ بیاموزی‌ .

(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 111)

54. فقط به‌ دیدار کسی‌ برو که‌ یا به‌ عطا و بخشش‌ او امیدوار باشی‌ و از قدرت‌ او بترسی‌ ، یا از علم‌ او استفاده‌ کنی‌ ، یا به‌ برکت‌ دعای‌ او امیدوار باشی‌ ، و یا از خویشان‌ تو باشد .

 (بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 111)

 

55. ظالمی‌ شبیه‌تر از حسود به‌ مظلوم‌ ندیده‌ام‌ .

(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 111)

56.  آنچه‌ از امور دنیوی‌ را که‌ طلب‌ کردی‌ ولی‌ به‌ دست‌ نیاوردی‌ ، فراموش‌ کن‌ .

(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 111)

57.  هر کس‌ را که‌ خداوند توفیق‌ دعا کردن‌ بدهد ، باب‌ اجابت‌ را برایش‌ باز می‌کند و هر کس‌ را که‌ توفیق‌ طاعت‌ و عبادت‌ دهد ، باب‌ قبول‌ را برایش‌ باز می‌کند و هر کس‌ را که‌ توفیق‌ شکرگزاری‌ دهد ، باب‌ افزایش‌ نعمتها را برایش‌ باز می‌کند .

(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 113)

58. به‌ امام‌ مجتبی‌ - علیه‌ السلام‌ - عرض‌ شد : ای‌ پسر پیامبر خدا در چه‌ حالی‌ هستی‌ ؟

فرمود : خدایی‌ دارم‌ که‌ بر من‌ مسلط است‌ ، و آتش‌ جهنم‌ در پیش‌ روی‌ من‌ است‌ ، و مرگ‌ مرا می‌خواند ، و حساب‌ آخرت‌ مرا احاطه‌ کرده‌ است‌ ، و در قید و بند اعمالم‌ هستم‌ ، نمی‌توانم‌ آنچه‌ را که‌ دوست‌ دارم‌ به‌ دست‌ آورم‌ و آنچه‌ را دوست‌ ندارم‌ از خود دور کنم‌ چون‌ انجام‌ امور به‌ دست‌ دیگری‌ است‌ .

اگر بخواهد ، مرا عذاب‌ می‌کند و اگر بخواهد ، مرا می‌بخشد . پس‌ کدام‌ فقیر و محتاجی‌ است‌ که‌ محتاج‌ تر از من‌ باشد ؟

 (بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 113)

59.  وعده‌ دادن‌ آفت‌ کرم‌ و بخشش‌ است‌ ، و چاره‌ آن‌ انجام‌ و اتمام‌ بخشش‌ است‌ .

 (بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 113)

60.  برای‌ مجازات‌ در خطاها و لغزشها عجله‌ نکن‌ ، و بین‌ خطا و مجازات‌ برای‌ عذرخواهی‌ فرصتی‌ باقی‌ بگذار .

(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 113)

61. مصیبتها و ناملایمات‌ کلیدهای‌ پاداش‌ و ثواب‌ هستند .

(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 113)

62.  نعمت‌ ، امتحان‌ و آزمایش‌ الهی‌ است‌ . پس‌ اگر شکر کردی‌ ، نعمت‌ است‌ و اگر ناسپاسی‌ کردی‌ ، به‌ غضب‌ و خشم‌ الهی‌ تبدیل‌ می‌شود.

/ 0 نظر / 57 بازدید