محبت امیرالمومنین

محدث نوری در کتاب دارالسلام از سید نعمة الله جزائری نقل کرده است که گفت:

یکی از مجتهدین را در خواب دیدم که با قیافهای آراسته و شکل خوبی، از زیارت قبر امام (علیه السلام) بیرون آمد. از او سوال کردم: کدام عمل تو را به این مرتبه و مقام رسانده است؟ به من بگو تا من هم به آن مداومت کنم.
فرمود: ای شیخ! آن اعمالی را که از ما مشاهده میکردی در اینجا بازارش رونقی ندارد و مشتری برایش نیست و چیزی که واقعا به ما سود بخشید و ما را به این مقامی که مشاهده میکنی رسانید،
محبت و دوستی صاحب این قبر یعنی امیرالمؤمنین است.
(دار السلام، 47/2)

/ 1 نظر / 20 بازدید
کاظم

باتشکر از مطالب پر محتوا وجالبتون