شکافی که فاطمه بنت اسد از آن وارد کعبه شد

شکاف دیوار کعبه و محل ورود مادر حضرت علی (ع) به داخل خانه خدا

سنگهای این شکاف در سنوات مختلف به اشکال گوناگون تعمیر شده است.

هریک از چهار گوشه کعبه را رکن می گویند. فاطمه بنت اسد از شکاف ایجاد شده در رکن یمانی به اذن خداوند وارد کعبه شد.

عکسی قدیمی از کمیته ترمیم و تعمیر که از داخل کعبه مشغول تعمیر شکاف هستند.

میخ های آهنی و بسیار بلند در تعمیر شکاف به کار رفته تا مانع از ترک خوردن سنگ ها شود.

شکاف دیوار کعبه پس از تعمیر با پرده خانه خدا پوشانده می شود.

 

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
مطهره

عیدتون مبارک موفق و عاقبت به خیر باشد[گل][گل][گل][گل]