احادیث درباره خوراکی ها

(2)امام صادق (علیه السلام):

لو یعلم الناس ما فى التفاح ، ماداووا مرضاهم الا به ، اءلا وانه اءسرع شى ء منغعة للفؤ اد خاصة وانه نضوحة ؛(2)

اگر مردم مى دانستند چه خواصى در سیب وجود دارد، بیماران خود را تنها با آن درمان مى کردند. سیب از هر چیزى سریع تر به قلب فایده مى بخشد به ویژه آن که خوشبو کننده مى باشد.

(3)امام على (علیه السلام):

العسل شفاء من کل داء و لا داء فیه یقل البلغم ویجلو القلب ؛(3)

عسل شفاى هر بیمارى اى است و هیچ بیمارى در آن نیست ، بلغم را کم و قلب را جلا مى دهد.

(4)رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):

یا على علیک بالعدس فانه مبارک مقدس وهو یرق القلب ویکثر الدمعة وانه بارک علیه سبعون نبیا؛(4)

اى على تو را سفارش مى کنم به خوردن عدس ، زیرا مبارک و پاک کننده است ، قلب را رقیق و اشک را زیاد مى کند و هفتاد پیامبر پیوسته از آن استفاده مى کردند.

(5)امام صادق (علیه السلام):

نعم الطعام الزیت یطیب النکهة ویذهب بالبلغم ویصفى اللون و یشد العصب ویذهب بالوصب ویطفى ء الغضب ؛(5)

زیتون غذاى خوبى است ، دهان را خوشبو مى کند، بلغم را از بین مى برد، چهره را باز،اعصاب را محکم مى کند و مرض را مى برد و خشم را خاموش مى کند.

(6)امام رضا (علیه السلام):

التین یذهب بالبخر ویشد العظم وینبت الشعر ویذهب بالداء یحتاج معه الى دواء؛(6)

انجیر بوى بد دهان را بر طرف ، استخوآنها را محکم ، رویش مو را زیاد، بیمارى را برطرف مى کند و با وجود آن احتیاجى به دارو نیست .

(7)امام صادق (علیه السلام):

(سمعت اءبا عبدالله (علیه السلام) یقول فى الغبیرا:) ان لحمه ینبت اللحم وعظمه ینبت العظم وجلده ینبت الجلد ومع ذلک فانه یسخن الکلیتین ویدبغ المعدة المعدة وهو اءمان من البواسیر والتقطیر ویقوى الساقین ویقمع عرق الجذام ؛(7)

از امام صادق (علیه السلام): درباره سنجد شنیدم که مى فرمودند: گوشت سنجد براى گوشت ، هسته آن براى استخوان و پوست آن براى پوست مفید است و در عین حال کلیه ها را گرم ، معده را ضدعفونى کرده و بازدارنده از بواسیر و تسلسل بول است . ساق پا را تقویت و
جذام را از بدن ریشه کن مى کند.

(8)رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):

کلوا الثوم وتداووا به فان فیه شفاء من سبعین داء؛(8)

بخورید سیر را و مداوا کنید با او، که هفتاد بیمارى را شفا مى دهد.

(9)امام على (علیه السلام):

کلوا التمر فانه فیه شفاء من الادواء؛(9)

خرما بخورید که شفاى دردهاست .

(10)رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):

علیکم بالزبیب فانه یکشف المرة ویذهب بالبلغم ویشد العصب ویذهب بالاعیاء ویحسن الخلق ویطیب النفس ویذهب بالغم ؛
(10)

شما را سفارش مى کنم به خوردن مویز، زیرا صفرا را برطرف مى کند، بلغم را از بین مى برد، اعصاب را قوى ، خستگى را دور، اخلاق را خوب مى کند، به روح آرامش مى بخشد و غم را مى برد.

 منابع:

1- تحف العقول ص 101.

2- طب الائمه ص 135.

3- مکارم الاخلاق ص 166.

4- وسائل الشیعه 17/100/9.

5- مکارم الاخلاق ص 190.

6- وسائل الشیعه 17/133/1.

7- مکارم الاخلاق ص 176.

8- مکارم الاخلاق ص 182.

9- مکارم الاخلاق ص 168.

10- خصال ص 344.

/ 0 نظر / 18 بازدید