فرزندان حضرت محمد (ص)

1-قاسم که نخستین فرزند رسول خدا است،و پیش ازبعثت در مکه تولد یافت،و رسول خدا به نام وى ‏«ابو القاسم‏»کنیه گرفت، و نیز نخستین فرزندى است که از رسول خدا درمکه وفات یافت و در آن موقع دو ساله بود.

2-زینب دختر بزرگ رسول خدا که بعد از قاسم در سى‏سالگى رسول خدا تولد یافت،و پیش از اسلام به ازدواج پسرخاله خود «ابو العاص بن
ربیع‏»درآمد و پس از جنگ بدر به‏مدینه هجرت کرد و در سال هشتم هجرت در مدینه وفات یافت.

3-رقیه که پیش از اسلام و بعد از زینب،در مکه تولد یافت‏و پیش از اسلام به عقد «عتبة بن ابى لهب‏» درآمد و پس از نزول‏سوره ‏«تبت‏ یدا ابى لهب‏»و پیش از عروسى به دستور ابو لهب وهمسرش ‏«ام جمیل‏»از وى جدا گشت. و سپس به عقد «عثمان‏بن عفان‏» درآمد و در هجرت اول مسلمین به حبشه با وى هجرت‏کرد و آنگاه به مکه بازگشت و به مدینه هجرت کرد و در سال‏دوم هجرت سه روز بعد از بدر،همان روزى که مژده فتح بدر به مدینه رسید،وفات یافت.

4-ام کلثوم که نیز در مکه تولد یافت و پیش از اسلام به عقد«عتیبة بن ابى لهب‏»درآمد و مانند خواهرش پیش از عروسى از «عتیبه‏» جدا شد،و در سال سوم هجرت به ازدواج‏ «عثمان بن‏عفان‏» درآمد،و در سال نهم هجرت وفات کرد.

5-فاطمه علیها السلام که ظاهرا در حدود پنج‏سال پیش ازبعثت رسول خدا در مکه تولد یافت (1) و در مدینه به ازدواج‏«امیر المؤمنین‏»على علیه السلام درآمد،و پس از وفات رسول‏خدا به فاصله‏اى در حدود چهل روز تا هشت ماه وفات یافت ونسل حضرت محمد تنها از وى باقى ماند و یازده امام معصوم از دامن‏مطهر وى پدید آمدند.

6-عبد الله که پس از بعثت رسول خدا در مکه متولد شد و «طیب‏» و «طاهر» لقب یافت. و در همان مکه وفات کرد وپس از وفات او «عاص بن وائل سهمى‏»رسول خدا را«ابتر»خواند و سوره کوثر در پاسخ وى نازل گردید. (2)
و البته همانگونه که گفته شد آنچه ایشان انتخاب کرده و نوشته‏اند بر طبق قول مشهور است،ولى اقوال دیگرى هم دراینباره هست که در سیره ابن هشام و کتاب المنتقى فی مولدالمصطفى (3) و کتابهاى دیگر نقل شده.
پیامبر اکرم (ص) با زنان دیگر جهت سرپرستی که شوهرانشان را در جنگ از دست داده بودند ازدواج کردند و فرزندی از آنان نداشتند.

پى‏نوشتها:

1-البته نظر دانشمندان و محدثین شیعه عموما آنست که ولادت آنحضرت پنج‏سال‏بعد از بعثت‏بوده،و شاید بهمین جهت نیز ایشان بعنوان ظاهر این
قول راذکر کرده‏اند.

2-تاریخ پیامبر اسلام صفحه 69-71.

3-سیره ابن هشام ج 1 ص 190 بحار الانوار ج 22 ص 166.

/ 0 نظر / 9 بازدید