توقف زلزله

چگونه هول و هراس نداشته باشیم در حالی که ما تا بحال چنین جیزی ندیده بودیم. سپس امام علی (ع) لبهای خود را حرکت داد و بعد از آن دستهای خود را به زمین زد و به آن فرمود :
تو را چه شده است؟ آرام شو! و زمین آرام گرفت.مردم در تعجب فرو رفتند بیش از آنچه از زلزله به تعجب و حیرت فرو رفته بودند. امام (ع) فرمود:
شمااز کار من تعجب کردید؟ گفتند : آری .
فرمود: من آن کسی هستم که خداوند فرموده است : «اذا زلزلت زلزالها و اخرجت الارض اتقالها و قال الانسان مالها» ( هنگامی که زمین به زلزله درآید و اخبار درون خود را آشکار کند، انسان می گوید: زمین را چه شده است. ) من همان انسانی هستم که در قیامت به زمین می گویم تو را چه شده است .
«یومئذ تحدث اخبارها» (در این روز زمین خبرهای خود را بیان می کند.) برای من اخبارش را بیان می کند.


علل الشرایع، ص ۱۷۶- بحار الانوار ، ج ۴۱ ، ص ۲۵۴.

/ 0 نظر / 12 بازدید