ادعای فهم بیشتر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله توسط عایشه !

همچنین سالم، پسر عبد اللّه بن عمر از پدرش نقل مى‏کند که گفت: از رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله شنیدم که مى‏فرمود: زنهایتان را از رفتن به مسجد باز ندارید. بلال -پسر دیگر عبد اللّه بن عمر- گفت: به خدا قسم جلوى آنها را مى‏گیریم. عبد اللّه رو به او کرد و دشنام زشتى به او داد که هرگز مثل آن را از او نشنیده بودم، و گفت: من از رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله براى تو نقل مى‏کنم و تو مى‏گوئى به خدا قسم جلوى زنها را مى‏گیریم! (2)

ولی عایشه می گوید: «لو أدرک رسول اللّه صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم ما أحدث النساء لمنعهن کما منعت نساء بنى اسرائیل...» (3). یعنى اگر رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏دید که زنها چه مى‏کنند آنها را (از رفتن به مسجد) باز مى‏داشت همانگونه که زنان بنى اسرائیل باز داشته شدند.

ما معتقدیم که انبیاء احکام و دستورات را از خداوند تبارک و تعالی به صورت وحی اخذ می کنند و به مردم ابلاغ می نمایند. فلذا این حکم خاص را نیز نبی اکرم از خداوند دریافت کرده بود. با توجه به این مقدمات, در واقع عایشه با حکم و دستور خداوند مخالفت ورزیده است و ادعا کرده که من چیزهایی را از زنان دیده ام که خداوند تبارک و تعالی از آنها آگاه نمی باشد و اگر آگاهی داشت حتما زنان را از رفتن به مسجد منع می کرد! و در حقیقت عایشه ادعا می کند که بیشتر از خداوند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فهمد.


اسناد:

(1) صحیح بخارى، ج 1، ص 219، کتاب الصلاة، باب انتظار الناس قیام الإمام العالم.
(2) صحیح مسلم، ج 1 ص 327، کتاب الصلاة، باب 30 ح 135. و مشابه آن (قسمت اول حدیث): صحیح بخارى ج 1 ص 219 و 220، کتاب الصلاة، بابهاى: «خروج النساء إلى المساجد باللیل والغلس» و «استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد». و نیز مشابه حدیث مسلم را ابو داود نیز در ج 1 سنن ص 155، کتاب الصلاة، باب ما جاء فی خروج النساء إلى المسجد، به شماره 568 نقل کرده است.
(3) سنن ترمذی، ج 2، ص 419، ابواب الصلاة، باب 36، ح 539

/ 0 نظر / 45 بازدید