شباهت امام عصر(ع) به ابراهیم نبی(ع)

اصل کتاب به زبان عربى است و مؤلف در مقدمه مى‏نویسد:

"چون ما نمی ‏توانیم حقوق آن حضرت(ع) را ادا نماییم و شکر وجود و فیوضاتش را آن طور که شایسته است، بجا آوریم بر ما واجب است آن مقدار از اداى حقوق آن حضرت را که از دستمان ساخته است، انجام دهیم. . . بهترین امور در زمان غیبت آن حضرت(عج)، انتظار فرج آن بزرگوار و دعا براى تعجیل فرج او و اهتمام به آنچه مایه خشنودى آن جناب و مقرب شدن در آستان اوست، می ‏باشد."

شباهت به ابراهیم(ع)

ابراهیم دوران حمل و ولادتش مخفیانه بود. قائم نیز حمل و ولادتش مخقی بود. ابراهیم در روز به قدری رشد می کرد که دیگران در یک هفته رشد می کنند و در یک هفته آنقدر رشد داشت که دیگران در یک ماه رشد می نمایند و در یک ماه به مقداری که دیگران در یک سال رشد دارند.

قائم نیز چنین بود چنانکه در خبر حکیمه آمده که گفت: پس از گذشت چهل روز به خانه حضرت ابومحمد (امام عسکری) وارد شدم که ناگاه مولایم صاحب الزمان را دیدم که در خانه راه می رود از او زیباروی تر و فصیح تر ندیدم حضرت ابومحمد به من فرمود: این است مولود گرامی نزد خداوند عز و جل. عرض کردم: این آقای من چهل روزه است و من این وضع را در او می بینم! فرمود: ای عمه من مگر ندانستی که ما گروه اوصیا در یک روز به مقدار یک هفته دیگران و در یک هفته به مقدار یک ماه دیگران و در یک ماه به مقدار یک سال دیگران رشد می کنیم.

ابراهیم از مردم عزلت گزید.قائم نیز از مردم اعتزال جسته است. ابراهیم دو غیبت داشته است، قائم نیز دو غیبت داشته است. ابراهیم هنگامی که در آتش افکنده شد جبرئیل برایش جامه ای از بهشت آورد. قائم نیز همان جامه را هنگامی که قیام کند خواهد پوشید.

ابراهیم خانه کعبه را بنا کرد و حجر الاسود را در جایش نصب فرمود، خداوند می فرماید: و به یاد آور هنگامی که ابراهیم و نیز اسماعیل پایه های خانه کعبه را بالا بردند که پروردگارا از ما بپذیر که همانا تو شنوای دانا هستی.

قائم نیز مانند آن را دارد. در بحار از امام صادق(ع) است که فرمود: هر گاه قائم بپاخیزد مسجد الحرام را منهدم کند تا به اساس آن برساند و مقام ابراهیم را به جایی که در آن بوده بازگرداند...

ابراهیم را خداوند از آتش نجات داد. خدای عزو جل می فرماید: ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش. قائم نیز به همین ترتیب خواهد شد چنانکه از امام صادق(ع) منقول است که فرمود: هنگامی که قائم خروج کند شخصی از اصفهان نزد حضرت می آید و معجزه حضرت ابراهیم را تقاضا می کند پس آن جناب دستور می دهد که آتش عظیمی برافروزند و این آیه را می خواند: پس منزه است خداوندی که مالکیت و زمام هر چیزی در دست اوست و به سوی او بازگردانده می شوید.

سپس داخل آتش می شود و آنگاه به سلامت از آن بیرون می آید آن مرد ملعون این معجزه را انکار می کند و می گوید: این سحر است پس آن حضرت به آتش دستور می دهد مرد را می گیرد و می سوزاند و می فرماید: این جزاری کسی است که صاحب الزمان را انکار نماید.

ابراهیم مردم را به سوی خداوند فرا خواند. خداوند می فرماید: و در مردم به حج اعلام و دعوت عمومی کن. قائم نیز مردم را به سوی خدا دعوت می کند.

/ 0 نظر / 35 بازدید