ترور عایشه

عبدالرحمان مسموم شد و برخى نیز گفته اند زنده به گور شد,(1) و به نظر مى رسد هر دو روایت درست باشد و معاویه او را پس از مسموم کردن زنده به گور کرده باشد.

عایشه به سبب جنایت جدید معاویه ترور عبدالرحمان بن ابى بکر، بر معاویه شورید و به طور علنى با مروان بن حکم که فرماندار مدینه از جانب معاویه بود در افتاد و بالاخره معاویه او را نیز به دو برادرش محمد و عبدالرحمان ملحق کرد.

معاویه براى ترور عایشه نیز چاهى حفر کرد و آن را از دیده افراد پنهان داشت. (2)

دشمنى بین عایشه و بنى امیه در بالاترین حدّ ممکن بود، لیکن بنى امیه با ترور پدرش ابابکر و برادرانش و عموزاده اش طلحه، او را تضعیف کردند.

ابن کثیر در «البدایه والنهایه» نوشته است که عایشه و عبدالرحمن در یک سال مردند (3) و سنّ عایشه 67 سال بود. (4)

در کتاب «الصراط المستقیم» آمده است:

معاویه روى منبر نشسته بود و مى خواست براى پسرش یزید بیعت بگیرد ولى عایشه گفت: آیا سه خلیفه بیش از تو براى پسرانشان بیعت گرفتند؟

گفت: نه.

عایشه گفت: پس تو به کدام یک از آنها اقتدا مى کنى؟ معاویه از این سخن شرمسار شد و چاهى بر سر راه عایشه حفر کرد و عایشه در آن افتاد و مرد. (5)

عبدالله بن زبیر در اعتراض به معاویه گفت:

مى دانیم که خر، ام عمرو را برد ولى نه ام عمرو برگشت و نه خرش! (6)

عایشه در 17 ماه مبارک رمضان سال 58 هجری به هلاکت رسید. و ابوهریره جانشین مروان حکم که فرماندار مدینه بود بر جنازه اش نماز خواند و بنا به وصیتش او را در بقیع وکنار سایر بانوان رسول خدا به خاک سپردند. (7)

 


اسناد:

 

(1) البدایة والنهایة، ابن کثیر، ج 8، ص 123، المستدرک الحاکم، ج 3، ص 476

(2) کتاب حبیب السیر، غیاث الدین بن همام الدین حسینى، ص 425

(3) البدایة والنهایة، ابن کثیر، چاپ دار احیاء التراث العربى، ج 8، ص 96

(4) البدایة والنهایة، ابن کثیر، چاپ دار احیاء التراث العربى، ج 8، ص 101

(5) الصراط المستقیم، ج 3 / باب 12 / 45

(6) الصراط المستقیم، ج 3 / باب 12 / 45

(7) نقش عایشه ج1ص47

/ 0 نظر / 53 بازدید