حدیث ششم- جانشینی امام علی از زبان پیامبر و ظهور قائم

 سوگند به آن کس که به حق مرا برانگیخت و مرا بشارت دهنده و ترساننده قرار داد اشخاص و مردمانی که در زمان غیبت به امامت او ثابت قدم و محکم عقیده باشند عزیز تر و پر قیمت تر از  گو  گرد احمرند جابربن عبدالله انصاری بلند شد و عرض کرد یا رسول الله قائم از فرزند تو غیبت می کند ؟ فرمود آری ای جابر این امری است از امر خدا و سری است از اسرار خدا که علتش از بندگان پوشیده است پس بر تو باد از ظن و شک به این امر زیرا شک در این مطلب و امر خدا کفر است.

این حدیث را سلیمان القندوزی در ص 448 ینابیع الموده از ابن عباس با تغییر جملات و تحریف و کم کردن مقدار زیادی از آن نوشته است.

/ 0 نظر / 46 بازدید