تدبیر حکیمانه امیرالمؤمنین براى امنیت شیعیان در آینده

ایشان (حضرت  علىعلیه السلام) مى دانست که این گروه (مخالفین) داراى دولت و حکومت خواهندشد و اگر آنها را اسیر مى کرد، (در آینده) آنها شیعیان او را اسیر مى کردند».
راوى می پرسد:

« آیا قائم علیه السلام نیز مانند امیرمومنان (با مخالفینش) برخورد مى کند»؟

امام صادق علیه السلام فرمود:

« نه؛ همانا علىعلیه السلام مى دانست مخالفینش به حکومت خواهد رسید و به همین دلیل با آنها آن گونه عمل کرد، ولى چون مخالفین (در زمان مهدی موعود عجل الله فرجه) حکومتى ندارند، حضرت مهدی با آنها با آن روشعمل  نمى کند».

--------------------------

منبع:
کتاب پیشگوییهای امیرالمومنین علیه السلام

نوشته:
سید محمد نجفی یزدی

/ 0 نظر / 7 بازدید