مناجات با خدا از زبان امام رضا(علیه السلام)

آن گاه که شنیدم گناهکاران را به درگاهت فرا مى‌خوانى،و آنان را به بخشش نیکو و ثواب وعده مى‌دهى،براى پیروى ندایت آمدم،و به مهربانى‌هاى مهربان‌ترین مهربانان پناه آوردم.

و به وسیله پیامبرت که او را بر اهل طاعتت برترى داده، و اجابت و شفاعت را به او بخشیدى،و به وسیله برترین زن،و به فرزندانش، که پیشوایان و جانشینان اویند،و به تمامى فرشتگانى که به وسیله اینان به تو روى مى‌کنند، و در شفاعت نزد تو، آنان را که خاصان درگاه تواند، وسیله قرار مى‌دهند، به تو روى مى‌آورم.

پس بر ایشان درود فرست،و مرا از دلهره ملاقاتت در امان دار،و مرا از خاصّان و دوستانت قرار ده،پیشاپیش، خواسته و سخنم را آنچه سبب
ملاقات و دیدن تو مى‌شود قرار دادم

اگر با این همه، خواسته‌ام را رد کنى، امیدهایم به تو به یأس مبدّل مى‌گردد،همچون مالکى که از بنده خود گناهانى دیده و او را از درگاهش رانده،و آقایى که از بنده‌اش عیوبى دیده و از جوابش سر باز مى‌زند .

واى بر من اگر رحمت گسترده‌ات مرا فرانگیرد،اگر مرا از درگاهت برانى، پس به درگاه چه کسى روى کنم؟

اما... اگر براى دعایم درهاى قبول را گشوده، و مرا از رساندن به آرزوهایم شادمان گردانى، چونان مالکى هستى که لطف و بخششى را آغاز کرده، و دوست دارد آن را به انجام رساند، و مولایى را مانى که لغزش
بنده‌اش را نادیده انگاشته و به او رحم کرده است.

در این حالت نمى‌دانم کدام نعمتت را شکر گزارم؟

آیا آن هنگام که به فضل و بخششت از من خشنود شده، و گذشته‌هایم را بر من مى‌بخشایى؟

یا آن گاه که با آغاز کردن کرم و احسان بر عفو و بخششت مى‌افزایى؟

پروردگارا!

خواسته‌ام در این جایگاه، یعنى جایگاه بنده فقیر ناامید، آن است که:

گناهان گذشته‌ام را بیامرزى،و در باقیمانده عمرم مرا از گناه بازدارى،و پدر و مادرم را که دور از خانه و خانواده و غریبانه در زیر خاک‌ها خفته‌اند، ببخشى .

تنهایى‌شان را با انوار احسانت از بین ببر،و وحشتشان را با نشانه‌هاى بخششت به انس بدل کن،و به نیکوکارشان دم به دم نعمت و شادمانى بخش،و به گناهکارشان مغفرت و رحمت عطا کن،تا به لطف و مرحمتت از خطرات قیامت در امان باشند،به رحمتت در بهشت ساکنشان گردان،و بین من و آنان در آن نعمت گسترده شناسایى برقرار کن،تا مشمول شادمانى گذشته و آینده شویم.

آقایم!

اگر در کارهایم چیزى سراغ دارى که مقامشان را بالا مى‌برد و بر اکرامشان مى‌افزاید، آن را در نامه اعمالشان قرار ده،و مرا در رحمت با آنان شریک کن،و آنان را مشمول رحمتت بگردان، همچنان که مرا در کودکى تربیت کردند

 

/ 0 نظر / 9 بازدید