یکی از نشانه های ظهور قائم از زبان حضرت رسول (ص)

تشکیل شورای پلید صغرى در تهران برای تبدیل احکام وسنّت پیامبر صلى الله علیه وآله

نشانه دیگر ظهور، شورایی پلید است که در تهران ایجاد می شود. روایتی از رسول مکرّم اسلام به این شرح است که: وای بر امّتم از شورای کبرى وشورای صغرى. از ایشان سؤال شد: منظور از شورای کبرى وشورای صغرى چیست؟ فرمودند: شورای کبرى در شهر من بعد از وفات من جهت غصب حقّ برادرم ودخترم برپا می شود وشورای صغرى در شهر زورا برای تبدیل احکام وسنّت من برپا می شود.

زورا کجاست؟ امام صادق علیه السلام در روایتی می فرمایند که: (زوراء شهری است که در پای کوه سیاه بنا نهاده می شود ونام آن تهران است).

منبع:

http://www.m-mahdi.com/farsi/books/049/011.htm

/ 1 نظر / 13 بازدید

زورا آمریکاست