دلایلی برای حقانیت شیعه

 

1- سیوطی در کتاب «الدر المنثور فی تفسیر کتاب الله بالمأثور» در تفسیر آیه شریفه «اولئک هم خیر البریه» روایت کرده است که ابن عساکر از جابر بن عبدالله نقل می کند که گفت:
ما در نزد پیامبر اکرم «ص» بودیم. حضرت علی علیه السلام وارد شدند، پیامبر اکرم فرمود: قسم به کسی که جان من در دست اوست، این مرد و شیعیانش در روز قیامت رستگار هستند، و این آیه نازل شد: «
ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه».[1]

 

2- ابن حجر در کتاب «الصواعق المحرقه» از «الدار قطنی» نقل می کند که از ام سلمه حدیث نقل شده که پیامبر اکرم «ص» فرمود:
یا علی، تو و اصحابت در بهشت هستید
[2]

 

3- نهایه ابن اثیر نقل می­کند که پیامبر اکرم (ص) به حضرت علی علیه السلام فرمود:
بزودی تو و شیعیانت خدا را ملاقات خواهید کرد در حالیکه خداوند از شما راضی است و دشمن تو خدا را ملاقات خواهد کرد در حالیکه خدا بر او غضب ناک است.»
[3]

 

روایات بسیار دیگری در همین منابع و همچنین در منابع دیگر اهل سنت نظیر «مسند امام احمد حنبل» و «خصائص نسایی» درباره حقانیت شیعه آمده است که هر انسان بی طرفی با مراجعه و دقت در آنها، پی به حقانیت شیعه می­برد.
این در حالی است که روایاتی که از منابع شیعه در این زمینه وجود دارد نیز بسیار زیاد است، ولی بخاطر اینکه کسی نتواند در آنها شبهه کند که اینان روایاتی را که به نفع خودشان است نقل کرده اند، ما از منابع حدیثی اهل سنت نقل کردیم و به همین مقدار بسنده می­کنیم. شما برای اطلاع بیشتر می­توانید به کتاب عبقات الانوار اثر میر حامد حسین، الغدیر علامه امینی و المراجعات اثر سید عبد الحسین شرف الدین موسوی و... مراجعه فرمائید.

 

حرف اصلی شیعه این است که مرجع علمی و دینی مسلمانان ائمه اهل بیت هستند و ما نمی­توانیم از غیر اهل بیت پیامبر (ص)، معالم دینی خود را اخذ کنیم و این حقیقت در ضمن حدیث ثقلین از اهل سنت و شیعه به تواتر سیده است که پیامبر اکرم «ص» در مواضع مختلف و به نحو مکرر فرمود: «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی فان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض».

 

«من دو چیز گرانبها را در بین شما به ارث می گذارم، کتاب خدا (قرآن کریم) و عترت و اهل بیتم را و اگر به این دو تمسک بجوئید، هرگز گمراه نمی شوید و این دو از هم جدا شدنی نیستند تا در روز قیامت و کنار حوض بر من وارد شوند.»

 

این اهل سنت هستند که به وفور نقل می­کنند که پیامبر (ص) فرمود:مثل اهل بیتی مثل سفینة نوح من رکبها نجا و من ترکها غرق (هلک): مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است که هر کس بر آن سوار شد نجات می یابد و اگر آن را ترک کرد غرق و هلاک می شود.

 


 منابع:

 

 

[1]- السیوطی الدر المنثور ، ج 6، ص 379.

 [2]- ابن حجر، الصواعق المحرقه، ص 96.

[3]- ابن اثیر، نهایه، ج 4، ص 106.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید