حدیث درباره کارفرمایان در بازار کار

توصیه به کارفرمایان

29- علی بن شغیب می گوید:
به محضر حضرت رضا (علیه السّلام) شرفیاب شدم. به من فرمودند:
چه کسی از تمام مردم، معاش بهتر و زندگی نیکوتری دارد؟
عرض کردم شما داناترید.

فرمودند:
کسی که دیگران در معاش (حق السعی دادن به حق و انصاف)او به خوبی معیشت (گذران زندگی) نمایند و در پرتو زندگی او ، مرفه زندگی کنند.

منبع: تحف العقول،ص448

/ 0 نظر / 637 بازدید