معماهایی جالب و خواندنی از پیامبران

کدامین پیامبران مجرد زندگی کردند؟

حضرت یحیی(ع) و حضرت عیسی(ع) مجرد زندگی کردند.

قبر حضرت موسی(ع) توسط چه کسی حفر شد؟

قبر حضرت موسی(ع) توسط حضرت عزرائیل(ع) حفر شد.

کدام پیامبران با هم نسبت برادری داشتند؟

پیامبرانی که باهم نسبت برادری داشتند عبارتند از: «اسحاق و اسماعیل، موسی و هارون(علیهم السلام)».

کدام پیامبر نخستین شخصی بود که «خط نوشت و لباس دوخت»؟

حضرت ادریس(ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت.

کدامیک از انبیا آخرین پیامبری است که داخل بهشت می‌‌شود؟

به فرمایش امام صادق(ع) آخرین شخص از پیامبران که داخل بهشت می‌‌شود حضرت سلیمان بن داود است و علتش آن است که در دنیا به او سلطنت و متاع دنیا داده شده است.

چند پیامبر را نام ببرید که با هم نسبت پدر و پسری داشته‌‌اند؟

حضرت ابراهیم با حضرت اسماعیل - حضرت ابراهیم با حضرت اسحاق - حضرت یعقوب با حضرت یوسف - حضرت داود با حضرت سلیمان - حضرت اسحاق با حضرت یعقوب - حضرت زکریا با حضرت یحیی.

کدامیک از پیامبران هم اکنون زنده‌‌‌اند؟

حضرت عیسی(ع)، حضرت خضر(ع)، حضرت ادریس(ع)، برخی حضرت الیاس(ع) را هم زنده می‌‌دانند.

کدام پیامبر اولوالعزم زن نداشت؟

حضرت عیسی(ع)

/ 0 نظر / 23 بازدید