مخالفت صحابه با نصب عمر

 ابن عساکر نقل می کند :

(وقتی ابوبکر عمر را به خلافت منصوب کرد) طلحة و زبیر وعثمان وسعد وعبد الرحمن وعلى بن أبی طالب (علیه السلام) بر او وارد شدند و به او گفتند : به خداوند چه جوابی خواهی داد در حالی که عمر را به عنوان خلیفه بر ما منصوب کرده ای ؟

دخل على أبی بکر طلحة والزبیر وعثمان وسعد وعبد الرحمن وعلى بن أبی طالب فقالوا: ماذا تقول لربّک وقد استخلفت علینا عمر .

تاریخ مدینة دمشق:ج44 ص248، ذیل ترجمه عمر بن الخطاب بن نفیل ... ؛ تاریخ المدینة لابن شبة النمیری: ج 2 ص 666 ، باب ذکر عهد أبی بکر " إلى عمر " واستخلافه إیاه ووصیته إیاه .

/ 1 نظر / 8 بازدید