حدیث نهم- فرود شهاب در خانه امام علی2

 

جمع کثیری از علمای امامیه و تسنن این حدیث شریف را در کتابهای خود اعم از تاریخ و تفسیر و حدیث ذکر کرده اند شیخ سلیمان القندوزی در ص236 کتاب نیابیع الموده چاپ استامبول از ابن عباس اینطور می نویسد که: ما در مکه با عده ای از جوانان قریش نشسته بودیم و رسول اکرم در بین ما بود وقتی ستاره ای فرود آمد فرمود این کوکب در خانه هر که فرود آمد او وصی بعد از من است بلند شدند و نگاه کردند در خانه علی فرود آمد آنها که دیدند گفتند یا رسول الله : قد ضللت بعلی و به همین علت آیه والنجم اذا هوی الی آخر.... نازل شد.

/ 0 نظر / 16 بازدید