فتواهای سران جاهل سنی و وهابی

---------------------------
2 - فتوای محدث ابو ذرعه رازی :
هر وقت شما کسی را دیدید که اصحاب پیامبر را تنقیص می کند بدانید که یقینا او زندیق است . ( الاصابه فی تمیز الصحابه ص 10 )
پاسخ:
برادران اهل سنت بجای کافر دانستن دلیل آن را بپرسید که چرا نقض می کنند و علت را به شما خواهند گفت

---------------------------------------------
3 - فتوای بن حزم اندلسی رحمه الله :
تمام فرقه شیعه امامیه از متقدمین ومتاخرین این عقیده را دارند که
قرآن تحریف شده است وآیاتی اضافه شده که در آن نبودند وچیزهایی از آن کم شده لذا روافض مسلمان نیستند .
( النحل فی الملل جلد 2 ص181 و ص 78 )

پاسخ:
این جاهل به تاریخ و تهمت زن که رویش سیاه باد نمی داند که عثمان قرآن را جمع آوری کرد و 5 قرآن را سوزاند و یکی را نگاه داشت که کاتبان از روی آن بنویسند و آن هنگام که علی (ع) قرانش را که همانند همان قرآنی بود که عثمان داد تا کاتبان بنویسند با این تفاوت که در حاشیه آن احادیث نبوی بود که به ضرر آنان بود لذا قران را پس زدند و گفتند ای علی قرآن تو برای خودت و علی گفت من حجت بر شما تمام کردم و آن قرآن را به خانه برگرداند و دست به دست گشت تا به محمد بن حسن عسگری رسید که خلیفه دوازدهم
خلفای عثنی عشر است.
متن آن قران همین است که الان در اختیار همه است و شیعه فرقی بین آن قرآن و قرآن حاضر نمیداند که خدا روسیاه گرداند دروغ گویان و تهمت زنندگان را

--------------------------------------

هر کس چیزی بگوید که امت را گمراه کند وصحابه را تکفیر کند با قاطعیت او را کافر قرار می دهیم .
آداب الشفا جلد 2 ص 281 -286 - 290 )
پاسخ:
پس این همه اسناد در مورد جانشینی علی بن ابی طالب و شهادت حضرت زهرا و سیلی عمر به حضرت زهرا چه می شود؟

-----------------------------------------
5 - فتوای شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله :
تمام فرق شیعه بر این اتفاق نظر دارند که تعیین امام با حکم صریح الله تعالی می شود ( منصوص من الله است ) ، وائمه معصوم هستند ، حضرت علی از تمام صحابه افضل تر هستند ، بعد از وفات رسول اکرم بخاطر قبول نکردن امامت حضرت علی بجز چند نفر تمام اصحاب پیامبر مرتد شدند ، عقیده دارند که ائمه تمام علوم دنیا وآخرت را دارا هستند ، یهود تورات را تحریف کردند همینطور روافض عقیده دارند که در قرآن هم تحریف بوجود آمده است .
( غنیه الطالبین ص 162 تا 156 )

پاسخ:
مگر پیامبر نفرمود من شهر علمم و علی باب آن؟؟؟ مگر پیامبر کارش رساندن پیام خدا نیست؟ مگر خدا نگفته خلافت از آن کسانی هست که در رکوع زکات می دهند؟؟؟ مگر واقعه غدیر به دستور پیامبر و انجام امر خدا نبود؟؟؟ مگر عمر و ابوبکر بارها اقرار نکردند اگر علی نبود هلاک می شدند؟؟ مگر علی شیر مرد میدانهای نبرد با کفار نبود و ابوبکر و عمر فرار میکردند؟؟؟ مگر از علی گناهی چه قبل و چه بعد از اسلام سراغ دارید ؟؟ ولی عمر شرب خمر می کرد و گناهان بسیار دیگر!!

-------------------------------------------
6 - فتوای علامه کمال الدین بن همام :
اگر روافض منکر خلافت ابوبکر و عمر هستند پس کافر هستند .
( فتح الغدیر جلد اول باب الامامت )
پاسخ :
شیعیان منکر خلافت عمر قاتل و ابوبکر منافق نیستند بلکه آنها را غاصب خلافت میدانند منکر و غاصب دو تا معنی جدا از هم است.

--------------------------------------
7 - فتوای شیخ الاسلام بن تیمیه  ملعون :
من به الله پناه می برم از مرتدین عصر حاضر !
اینها دشمن ظاهری الله ، رسول ، قرآن ودین هستند واز اسلام خارج هستند اینها دشمن ابوبکر صدیق هستند ومانند کسانی که با ابوبکر می جنگیدند مرتد می باشند .
( منهاج السنه جلد 2 ص 198 تا 200 )
------------------------------------------------------

منکر خلافت ابوبکر و عمر کافر است و کسی که عثمان ، علی ، طلحه ، زبیر و عایشه را کافر بداند کافر گفتن او واجب است .
( فتاوای بزازیه جلد 6 ص 318 )
پاسخ :
شعیان منکر خلافت ابوبکر و عمر نیستند بلکه آنان غاصبان خلافت و نقض کننده فرمان پیامبر هستند در مسلمانی عثمان طلحه و زبیر و عایشه هم شک نیست اما آیا آنها عدالت و صداقت را در حق پیامبر و غدیر اعمال کردند؟؟
آیا پیامبر به عایشه نفرمود وای بر تو از روزی که سگان وهب بر تو پارس کنند و این در جنگ جمل اتفاق نیفتاد؟؟؟

----------------------------------------
9 - جنگ با شیعیان جهاد اکبر است
ودر جنگ با آنها افرادی که از ما کشته می شوند شهید هستند شیعه فرقه ای خارج از فرقه های اسلامی است کفر آنها بر یک سطح باقی نمی ماند بلکه بر کفر آنها افزوده می شود .
رساله بن عابدین شامی چاپ لاهور جلد 1 ص 369 )
پاسخ:
در حالی که در دنیاکافران و مشرکین عورت پرست ،گاو پرست، شیطان پرست و غیره وجود دارد و یهود و نصارا همت به استعمار و استثمار و تفرقه بین مسلمانان بسته اند دول سنی که داعیه مبارزه با کفر و شرک دارند با آنان که کفرشان و شرکشان محرز است روابط علنی و خوب دارن آنگاه به شیعه اتهام کفر و شرک می زند و جهاد با آنان را جهاد اکبر می دانند وای بر این روحانیون وهابی فرماسیون و خریت پیروانشان...

---------------------------------------
10 - فتوای مجدد الف ثانی :
در این شکی نیست که شیخین ابوبکر و عمر افضل ترین اصحاب پیامبر هستند و این امر ظاهر و روشن است که نه تنها تکفیر بلکه تنقیص شیخین کفر و زندقه است .
( رد روافض ص 21 )
پاسخ:
لابد برای همین است که در کتب شما اینقدر درباره فضایل علی و نافهمی های عمر نوشته شده؟؟؟ که اگر علی نبود عمر هلاک می شد؟؟؟ و لابد برای همین علم زیاد عمر و ابوبکر جز بهترین اصحاب قرار گرفتند؟؟؟ بخصوص فرارشان در جنگ و تنها گذاشتن پیامبر در جنگ که اسنادش در کتاب خودتان موجود است!!

---------------------------------------
11 - فتوای ملا علی قاری :
شیعیان عقیده دارند که صحابه کافر هستند بنابرین تمام امت بر کفر آنان متفق است و در این هیچ کس اختلافی ندارد .
( تتمه مظاهر حق بحواله بینات ص 87 )
-----------------------------------
12 - فتاوای عالمگیری :
شیعه اگر به شیخین گستاخی کند یا لعن کند کافر می شود و حکم آنان در شریعت اسلام حکم مرتدین است .
( فتاوای عالمگیری جلد 2 ص 268)
---------------------------------------------
13 - فتوای شاه ولی الله محدث دهلوی :
اشخاصی که می گویند ابوبکر و عمر اهل جنت نیستند زندیق هستند وبه اتفاق متاخرین احناف وشوافع واجب القتل می باشند .
( مسوی شرح موطأ امام مالک جلد دوم )
------------------------------------------

فرقه امامیه منکر خلافت صدیق اکبر هستند وکتب فقه با صراحت بیان کرده اند که منکر خلافت صدیق اکبر منکر اجماع امت است و کافر می باشد ومطابق فقه امام ابوحنیفه امامیه شیعه اثنا عشری بلحاظ حکم شرعی مرتد هستند .
( فتاوای عزیزیه بحواله بینات ص 158 )
---------------------------------------------
15 - فتوای قاضی ثناء الله پانی پتی :
کسی که به شیخین ( ابوبکر و عمر ) گستاخی کند قطعا کافر است :
( مالابد منه ص 138 )
--------------------------------------
16 - فتوای در مختار :
هرکس به شیخین گستاخی کند وآنها را به بدی یاد کند کافر می شود وتوبه او پذیرفته نمی شود .
( در مختار جلد 4 )
پاسخ:
عجب!!!! خدا با خداییش از هر گناهی میگذره شما مصداق کدام آیه صحبت می کنید؟؟؟ خدا درباره شیخین غاصب و قاتل دختر رسول خدا و نقض کننده غدیر چیزی نگفته؟ خدا درباره شیخ ملعون دومی که سیلی زد تو گوش دختر رسول خدا و سند فدک را پاره کرد و تف بر روی آن انداخت چیزی نگفته؟؟؟

----------------------------------------
17 - فتوای علامه بن عابدین شامی :
هر کس به عایشه صدیقه تهمت بزند ومنکر صحابیت ابوبکر صدیق باشد در کفر او هیچ شکی وجود ندارد .
( رد المختار جلد 2 ص 294 )
پاسخ:
تهمت بر عایشه همسر رسول خدا کار درستی نیست و گناه است اما شکی نیست ابوبکر غدیر را نقض کرده و دستور حمله به خانه فاطمه را داده و عمر هم همراهی کرده است.

-----------------------------------------
18 - فتوای مولانا خلیل احمد سهارنپوری : نزد محققین امت اسلام اهل تشیع کافر هستند و حکم آنان حکم مرتد است .
( فتاوای مظاهرالعلوم ص 213 )
پاسخ:
آنان همیشه در برابر اسناد و مدارک و پاسخ شبهه و تاریخ شیعه در مانده اند و با تکفیر و قتل جهت پاک کردن چهره خود نزد اکثریت امت عرب و سنی بی سواد هستند لذا بیشترین سانسور را در کتبشان انجام می دهند...

--------------------------------------

شیعیان بی ادب اگر چه با زبان کلمه توحید را می خوانند اما مسلمان نیستند چون اگر شخصی کلمه را بخواند ویک آیه قرآن کریم را انکار بکند کافر می شود .
( هدایه الشیعه ص 14 )
پاسخ:
آیه شما آیه ولایت و تطهیر و منزلت را نقض نکردید؟؟؟

------------------------------------------
20 - فتوای شیخ عبدالرحمن بن براک شماره فتوا: 18080

تاریخ فتوا: 26/11/1427 هـ.ق (2006-12-17 میلادی)

/ 1 نظر / 37 بازدید
حامد

با تشکر از از وبلاگ شما جان دلم اول نگاه کنید ببینید وهابیت کی تولید و گسترش داده شده و بعد تاریخچه زندگی محمد بن عبدالوهاب لعنه الله علیه و استاد ولد نامشروعش ابن تیمیه لعنه الله علیه را بررسی کنید ببینید مردم خود شهرهایشان چه برخوردی با آنان داشته اند و چه حیواناتی بوده اند