سب کننده علی سب کننده خدا+سند

سبحان الله هر کس خدا را لعن کند، شرک ورزیده است.
گفت: کدام یک از شما رسول "ص" خدا را دشنام مى دهد؟

گفتند: سبحان الله، هر کس پیغمبر خدا را دشنام دهد، کافر شده است، گفت: کدامتان به على بن ابى طالب ناسزا مى گوید؟ گفتند: این یکى را ما...
ابن عباس گفت: خدا را گواه مى گیرم و شهادت مى دهم که از پیغمبر خدا "ص" شنیدم که مى گفت:

هر کس على را سب کند مرا سب کرده و هر کس مرا سب کند خداى عزوجل را سب کرده و هر کس خدا را لعن کند خداوند او را به صورت در آتش سرنگون کند، سپس از آن گروه روى گرداند .

و به عصا کش خود گفت:
ببین چه میگویند؟
گفت چیزى نمى گویند، گفت: آنگاه که من سخن مى گفتم، چهرهاى آنها
را چگونه دیدى؟

گفت: با دیده هاى سرخ رنگ خود، چون بزى که به کارد بزرک قصابى مى نگرد، به تو مى نگریستند.
ابن عباس گفت: پدرت فدایت باد بر سخنت بیفزا.
وى
گفت:
با پلکهاى افتاده، از گوشه چشم، چون ذلیلى که عزیزى را بنگرد، بتو نگاه مى کردند:
گفت پدرت بقربانت، باز هم بگو.
عصاکش گفت: من
دیگر سخنى ندارم
ابن عباس گفت من خود دارم.
احیاهم عار على امواتهمو المیتون فضیحه للغابر "
زندگان آنها ننگ مردگان، و مردگان آنها موجب
رسوائى باز ماندگانند "

این خبر را محب الدین طبرى در صفحه 166 جلد 1 " ریاض " و
گنجى در صفحه 27، کفایه و
شیخ الاسلام حموئى در باب 56 " الفرائد " و
ابن صباغ
مالکى در صفحه 126 " الفصول " آورده اند.
 
 
 
 
/ 2 نظر / 13 بازدید
علی

در آرزوی نور خدا زندگی کنیم بی‌شیله پیله با شهدا زندگی کنیم مایی که مدعی «حسین دوستی» شدیم باید به عشق کرب‌وبلا زندگی کنیم سلام. با نرم افزار جامع مقام معظم رهبری به روزم. کلیک رنجه نمائید

سید

با سلام یا علی گفتیم وعشق آغاز شد. ممنون که وبلاگ به این خوبی ایجاد کردی خدا قوت . در مورد پسر کارخانه دار فیات ! که کشته شد هم مطلب بزارید لطفا. در مورد اسدالله الغالب بنویسید که چرا این لقب را به حضرت علی دادند.