احادیث جالب امام صادق (ع) درباره ازدواج

توصیه و تشویق به ازدواج از منظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرمود: دو رکعت نماز مردی که ازدواج کرده، بر نماز شب و روزه مرد مجرد برتری دارد.


امام صادق (ع) فرمود: مردی نزد پدرم آمد، پدرم به او گفت: آیا همسر داری؟
گفت: نه، پدرم گفت: من دنیا وآنچه درآن است را با یک شب بودن با همسر عوض نمی‌کنم.
سپس فرمود: دو رکعت نماز مردی که ازدواج کرده، بر نماز شب و روزه مرد مجرد برتری دارد. سپس پدرم ۷ دینار به او داد و گفت: با این مبلغ مقدمات ازدوج را فراهم کن، آنگاه پدرم افزود: رسول خدا (ص) فرمود: تشکیل خانواده دهید (ازدواج کنید که رزق و روزی شما افزون شود).

وساطت در ازدواج

درسوره نورآیات ۳۲ و ۳۳ قرآن مجید خداوند می‌فرماید: دختر‌ها وپسر‌ها مجرد را و غلامان وکنیزان خود را که شایسته باشند، همسر دهید. اگرتنگدست باشند، خدا به کرم خود توانگرشان خواهد ساخت که خدا
گشایش دهنده و داناست، آنان که استطاعت برای ازدواج ندارند باید پاکدامنی پیشه کنند تا خدا از کرم خویش توانگرشان گرداند.

امام صادق (ع) می‌فرماید: هر که دختر یا پسر مجردی را همسر دهد، خداوند در روز قیامت با دیده رحمت به او می‌نگرد.


امام صادق (ع) فرمود: پیامبر (ص) می‌فرماید: ازدواج کنید و مجردان را نیز
همسردهید. آگاه باشید بهره مسلمان آن است که مالی را جهت ازدواج فرد مجردی هزینه کند. هیچ چیز نزد خداوند عزوجل محبوب‌تر از خانه‌ای که با ازدواج آباد شود، نیست.
سپس امام صادق (ع) فرمود: خداوند عزوجل در مورد طلاق هشدار داده و مکرر این هشدار را بیان فرمود و این به دلیل نفرت او از طلاق بود.

صفات زن شایسته

امید است که اگر پیغمبر، شما را طلاق داد خدا زنانی بهتر از شما به
جایتان با او همسر کند که همه، مسلمان و با ایمان، خاضع، اهل توبه و عبادت و رهسپار طریق معرفت باشند، چه باکره و چه غیر باکره (بیوه یا مطلقه).

امام صادق (ع) به داوود کرخی هنگامی که قصد ازدواج داشت، فرمود: بیندیش وجودت را کجا قرار می‌دهی؟


زن قید و بند زندگی است، پس دقت کن که خودت را به چه چیز مقید می‌سازی، برای زنان سنجش نیست، نه برای خوبان آن‌ها و نه برای بدان آنان. زنان خوب را با طلا و نقره نیز نمی‌توان سنجید، زیرا از طلا و نقره برترند و زنان بد را با خاک هم نمی‌توان ارزش گذاری کرد که خاک از آن‌ها بهتر است.

اگر مرد با زن به خاطر زیبایی یا ثروتش ازدواج کند به‌‌ همان واگذار شود واگر با زن به خاطر دینش و فضائلش ازدواج کند، خداوند زیبایی و ثروت را روزیش گرداند.

ارج نهادن به ایده جوان درازدواج

شخصی گوید: به امام صادق (ع) گفتم: می‌خواهم با زنی ازدواج کنم و
پدر و مادرم می‌خواهند زن دیگری را به ازدواج من درآورند، امام (ع) فرمودند: با کسی که خودت می‌خواهی ازدواج کن و با آنکه پدر و مادرت می‌خواهند (و تو مایل نیستی) ازدواج مکن.

عشق و احساس متقابل زن و شوهر

امام صادق (ع) فرمود:
بهترین زنان شما با محبت‌ترین زنان نسبت به شوهرانشان و مهربان‌ترین مادران نسبت به فرزندانشان هستند آنهایی که در امور جنسی مطیع همسرانشان هستند و دربرابر دیگر عفیفند.

زن در روابط میان خود و شوهرهمدلش، از سه خصلت بی‌نیاز نیست که یکی از آن سه، اظهار عشق به شوهر با دلربایی است.

هرگاه عشق و علاقه مردی به همسرش زیاد می‌شود برایمان او افزوده می‌شود و هرکس محبتش نسبت به ما اهل بیت زیاد شود، محبتش نسبت به زن و همسر زیاد می‌شود.

حسن معاشرت متقابل زن و شوهر

امام صادق (ع) فرمود: شوهر درروابط میان خود وهمسرش به سه چیز نیاز دارد: مدارا و خوش رفتاری با زن، تا همراهی، محبت و علاقه زن را جلب کند. خوش اخلاقی با زن، با بدست آوردن قلب و پیراستن ظاهری‌اش در مقابل دیدگان و گشاده دستی با او، زن نیز در روابط خود با همسرش به سه ویژگی نیاز دارد: خود را از هر پلیدی دور نگه دارد تا آنجا که شوهرش درهر حالتی خوش یا ناخوش به او اطمینان کند و متعهد بودن زن تا به هنگام خطا، شوهر به او توجه کند. اظهار عشق و علاقه به همسرهمراه با دلربایی وظاهری جذاب دربرابر دیدگان او انسان درخلال برآوردن نیازهای منزل و عیال به سه چیز نیازمند است، حتی اگر آن چیز‌ها با طبع اوسازگار نباشد با یکی از آن‌ها معاشرت نیکوست. خداوند رحمت کند مردی که روابط میان خود و زنش را نیکو قرار می‌دهد.


نهی از بد رفتاری شوهر با زن

به امام صادق (ع) عرض شد، مردی به زنش گفت تو هنگام ازدواج با من دوشیزه نبودی، حضرت فرمودند: باید آن مردی به دلیل تهمتی که به زن خود زده، کتک بخورد، سوال شد: ولی مرد سخن خود را دوباره تکرار کرد. حضرت فرمودند: این مرد کتک می‌خورد به میزانی که ادب شود نه آنکه حد بر او جاری شود. این عمل صورت می‌پذیرد تا شوهر، همسر با ایمان خود را با تهمت زدن، آزار نرساند.


نهی از بد رفتاری با شوهر

امام صادق (ع) فرمود: سه چیز زندگی را تیره و تار می‌کند، سلطان ستمگر، همسایه بد، زن بد دهان و فحاش.

شومی وبدی درسه چیز است: که یکی از آن‌ها زنی است که مهریه‌اش زیاد باشد و نسبت به شوهرش بد رفتاری کند.

نقش زن و شوهر در پوشاندن عیوب و آراستن یکدیگر به جمال باطنی

امام صادق (ع) فرمود: پنج خصلت است که هر کس یکی از آن‌ها را نداشته باشد پیوسته در زندگانی کمبود دارد، عقلش از میان می‌رود و قلبش مشغول می‌شود، یکی از آن‌ها وجود همدم و همراه مناسب است. راوی گوید گفتم: همدم همراه کیست؟ آن حضرت فرمودند: زن صالح (شایسته).

امام صادق (ع) فرمود: علی و فاطمه دو دریای عمیق از علم هستند.

زن وشوهر‌ها در بهشت

هم و ازواجهم علی الارائک متکئون سوره یس آیه ۵۶

ایشان همراه به همسران خود (در بهشت) در سایه هستند وبر سریر‌ها تکیه زده‌اند.

کسانی که خود و همسران شایسته آنان داخل بهشت می‌شوند و ملائکه نیز از هر دری برآنان وارد می‌شوند، درحالی که می‌گویند: سلام بر شما به سبب صبری که کردید، پس خوب خانه آخرتی نصیب شما شد. (سوره رعد آیه ۲۴ و ۲۳)


امام صادق (ع) فرمود: هنگامی که مومنان در آستانه در‌ها (مواقف قیامت) محاسبه می‌شوند، همسرانشان در انتظار آن‌ها هستند‌‌ همان گونه که دردنیا در آستانه در، منتظر آن‌ها بودند. پس فرستاده‌ای به زنان بشارت می‌دهد و می‌گوید: به خدا قسم فلانی از حساب معاف شد. زنان می‌گویند: به خدا؟ پس گفته می‌شود: به خدا او را دیدم که از حساب معاف شد و هنگامی که نزد همسرانشان می‌آیند آن‌ها به او تبریک گفته، می‌گویند: در دنیا کسی جز ما استحقاق اینکه خانواده تو باشد را نداشت.

/ 1 نظر / 144 بازدید
سلمان فارسی

سلام وبلگ خیلی خوبی داری مطلب های شما همه اش به دردم می خورد. تمام مطالب درخواستیم همه یک جا در یک سایت!