علی فاضل تر است یا ابراهیم یا عیسی مسیح؟

آوردهاند که در آن وقت که امیرالمومنین علیه السلام را ضربت زده بودند، صعصعة بن صوحان پیش وى آمد و سوالاتی پرسید، از جمله:

گفت: تو فاضلترى، یا ابراهیم؟
فرمود: ابراهیم گفت: رب ارنى کیف تحیى الموتى
یعنی: خدایا! به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده مىکنى؟ (تا قلبم آرام گیرد) (سوره بقره ، آیه 260 )
و من گفتم: لو کشف بى الغطاء ما ازددت یقینا
یعنی: اگر حجابها برایم برداشته شوند یقینم (ذرهاى) افزایش نمىیابد. (غرر الحکم ، 5/108)

گفت: تو فاضلترى، یا عیسى؟
فرمود: مریم در بیت المقدس بود، چون وضع حملش شد، آواز آمد که برون رو که این خانهی عبادت است نه خانهی ولادت، و مادر مرا چون وضع حمل شد از برون کعبه، آواز آمد که به اندرون کعبه آى و من در اندرون کعبه در وجود آمدم.

گفت: راست گفتى یا امیر المومنین.

(برگرفته از کتاب: داستان عارفان، کاظم مقدم)

/ 1 نظر / 9 بازدید
هادی

مسیح پسر روح القدس 45- اگر هم قرار باشد برای مسیح پدری قائل شویم طبق روایات مسیحی و اسلامی و قرآنی، آن پدر همان روح القدس است و مسیح را باید پسر روح خواند نه پسر خدا : عیسی ابن روح ! و این روح همان روح خداست که در خلقت ازلی در آدم دمیده شد . پس در واقع مریم مقدس (ع) با روح خودش ازدواج کرد و حاصل این ازدواج هم مسیح روح الله شد. مریم نحستین زنی است که روح القدس را دیدار کرده است و برتر از آن با وی تزویج نموده است و این حلال ترین و پاکترین و خودی ترین شوهر و ازدواجی است که برای انسان ممکن شده است. این همان فنای در ذات خویشتن است که مقام عارفان واصل و انسان کامل است. ------------------------------------------------------------- مسیح، پیامبر عشق 50 - مسیح پیامبری مطلق پرست است. دوست داشتن دشمن در قلمرو سیر و سلوک عرفانی در کمال راه است و او همه را به این کمال فرا می خواند. عفت و حجاب نگاه، کمال عصمت است و او همه را به این مقام دعوت می کند. ولی روش تحقق این امر مطلق را هم نشان می دهد و آن ، تصدیق و ایمان به خود اوست. و این همان مذهب عشق است. او می گوید: فقط به من نگاه کنید تا پاک و رستگار شوید . عصمت در دین