قطع دست و پاى مردم در جنگ فلسطین+سند

 


 

 


 

آیا در تاریخ جنگ هاى پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) چنین کارى سابقه داشته است؟
آیا در جنگ هاى زمان جاهلیّت و یا جنگ هاى خانمان سوز اوّل و دوم جهانى این چنین برخوردى صورت گرفته است؟
آیا مى دانید این روش هاى غیر انسانى چه چهره زشتى از اسلام ترسیم مى کند؟
آیا فکر نکردیم که آن چه در کتب و آثار اروپاییان از اسلام به عنوان یک دین خون ریز، بى رحم و غارتگر آمده، نتیجه همین فتوحات بى حساب و کتاب و کشور گشایى هاى بى ضابطه بوده است؟
آیا این فتوحات مساوى است با اسلام؟
اگر کسى این فتوحات را انکار کند، اسلام را انکار کرده است؟!آیا تمجید از چنین اعمالى، نماد روشن فکرى است؟
اگر کسى اینها را انکار کند و به آنها افتخار نکند، باید لقب جمود فکرى به وى داد؟!


مطالب مرتبط:
تأسف به سبب از دست دادن غنایم+سند 
کور کردن هزار چشم در یک روز   
اعدام چهار فرسخى در جنگ طالقان+سند   
جنایات درجنگ گرگان +سند   
پختن گوشت انسان در فتح اندلس+سند  
قتل عام در فتح ارمنستان+سند   
مصالحه درجنگ،با کنیز+سند  
کشور گشایی و غنایم جنگى+سند


/ 0 نظر / 14 بازدید