تقسیم کننده ی بهشت و جهنم !! چرا علی ابن ابیطالب!؟

ای پسر رسول خدا! چرا امیر مؤمنان علی بن ابی طالب ‏علیه
السلام
،
تقسیم‏ کننده بهشت و جهنّم شده است؟

امام صادق علیه السلام رو به مفضل کردند و فرمودند:

«چون دوست داشتن او ایمان، و دشمن داشتن او کفر است و بهشت، برای اهل ایمانْ آفریده شده و جهنّم، برای کافران آفریده شده است. پس او تقسیم ‏کننده بهشت و دوزخ است و به
همین خاطر به بهشت، جز دوستداران او وارد نمی‏ شود و به دوزخ، جز کینه‏ ورزان به او درنمی‏ آیند.»
[1]

 *تقسیم کننده ی بهشت و جهنم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله به علی ‏علیه السلام می فرمایند:

« هنگامی که روز واپسین شود... پیشینیان و پسینیان، برای خاطر تو در یک جا جمع می ‏شوند و به پیروانت فرمان ورود به بهشت، و به دشمنانت فرمان ورود به جهنّم می‏ دهی.
تو تقسیم ‏کننده بهشت و تقسیم کننده جهنّمی. آن که تو را دوست بدارد، رستگار است و آن که تو را دشمن بدارد، زیان دیده است. تو در آن روز، امین خدا و حجّت آشکار اویی.»
[2]

« ای علی! هنگامی که روز رستاخیز شود، آواز دهنده ‏ای از دل عرش، آواز خواهد داد:سرورِ پیامبران کجاست؟ و من به‏ پا خواهم ایستاد. آن‏گاه آواز خواهد داد:سرور اوصیا کجاست؟ و تو به پا خواهی ایستاد. رضوان [ فرشته نگهبان بهشت]، کلیدهای بهشت را برایم خواهد آورد و فرشته مالک [ فرشته نگهبان دوزخ]، قفل ‏های جهنّم را، و خواهند گفت:خداوند جل جلاله به ما فرمان داده که آنها را به تو بدهیم و به تو دستور دهیم
آنها را به علی بن ابی طالب بدهی. بنابراین، ای علی!
تو تقسیم ‏کننده بهشت و جهنّم خواهی بود.»
[3]

 

همه ی عالم یک جا جمع شده اند.کسی سخنی نمی گوید و همه منتظرند،منتظر یک فرمان؛که به جهنم بروند یا به بهشت.

عده ای مضطربند و عده ای از شادی در پوست خود نمی گنجند!

همه منتظرند.

منتظر فرمان آقای عالم.

-----------------------------

 

[1] علل الشرائع:1:162، مختصر بصائر الدرجات:216.

[2] الأمالی، صدوق:1040:768، بشارة المصطفی:210.

[3] الخصال:1:580. نیز، ر. ک:تفسیر القمّی:325:2 و 326.

/ 0 نظر / 8 بازدید