تبدیل سنگ ریزه ها به جواهر

امام علی (ع) و بعضی از اصحاب آن حضرت در مسجد کوفه حضور داشتند . مردی خطاب به امام علی (ع) عرض کرد: پدر و مادرم فدایت من تعجب می کنم از این دنیایی که در دست این گروه است وشما از آن بهره ای ندارید. حضرت فرمود : تو گمان کرده ای ما دنیا را می خواهیم و به ما داده نمی شد؟ آنگاه یک مشت از سنگ ریزه ها را برداشت و به اعجاز خود به جواهر مبدل ساخت و پرسید اینها چیست؟ عرض کردم : بهترین نوع جواهر است . سپس حضرت فرمود: اگر دنیا را بخواهیم برای ما وجود دارد اما نمی خواهیم و پس از آن آنها را بدور افکند و دوباره سنگ ریزه ها به حال او بازگشتند.
بصارالدرجات ، ص ۱۰۹ بحار الانوار ، ج ۴۱، ص ۲۵۵.

/ 0 نظر / 7 بازدید