حدیث دوازدهم- ثقلین 2

 

این حدیث شریف که معروف به حدیث ثقلین است در کتاب های علمای امامیه و سنت با الفاظ و جملات مختلف زیاد است برخی از آنان تالیفات خاصی روی همین موضوع دارند نام چند تن از علمای تسنن را با ذکر کتابهای مورد بحث در زیر یاد آور می شود:

1- صحیح مسلم بدو سند نوشته است جزء دوم ص 326 چاپ مصر سال 1327 هجری

2- مصابیح السته للبغوی نوشته است ج دوم ص 205 و 206 چاپ مصر سال 1318 هجری

3- مسند احمد بن حنبل ج اول ص 371 و ج سوم ص 26 جلد 5 ص 182 ج 4 ص 366و 367 چاپ مصر سال 1313 هجری.

/ 0 نظر / 13 بازدید